Formannskapet

Formannskapet har sju medlemmar. Formannskapet har og funksjon som Planutval, Klageutval og Valstyre. Formannskapet har møte ein gong i månaden. Møta blir halde i Rådhuset. Det er som regel møte i Planutval og Administrasjonsutval same dag. Ungdomsrådet og Rådet for eldre og menneskje med nedsett funsjonsevne har også møte denne dagen.

Formannskapet sine oppgåver:

  • Å avgjere saker i henhold til mynde delegert frå kommunestyret

  • Å innstille til kommunestyre i saker som leggast fram for formannskapet, og i saker som formannskapet sjølv tek opp

  • Å på eige iniativ ta opp saker til behandling som utvalet meiner bør utredast

Formannskapet sine ansvarsområde:

  • Utarbeide framlegg til økonomiplan og årsbudsjett
  • Økonomistyring
  • Tilsetting av avdelingsleiarar

I tillegg har formannskapet følgende funksjoner:

Innkallingar og protokollar

Medlemmer Formannskap/Planutval/Klageutval
Medlemmer Formannskap/Planutval/Klageutval
FAST/VARAPARTINAMN
Fast medlemAPReidar Saga
Fast medlemAPKari-Anne Håland Moe
Fast medlemAPHilde Hansen Smeland
Fast medlemSPMargit Smeland
Fast medlemSPBjørn Gunnar Baas
Fast medlemSPTellef Olstad
Fast medlemH/KrFHans Fredrik Tangen
VaramedlemAPAnja Mogensen Mølmen
VaramedlemAPJohn Lien (fritak frå F)
VaramedlemAPBritt Ufsvatn
VaramedlemAPDag Halvorsen
VaramedlemSPOlav E. Føreland
VaramedlemSPJørund Smeland
VaramedlemSPAnne Tone Aanby
VaramedlemH/KrFSveinung Seljås
VaramedlemH/KrFViggo Hansen

Formannskap 2016-2020 - Klikk for stort bileteFormannskap 2016-2020

Sist endra 20.06.2016
Fant du det du leita etter?

Kontaktinformasjon

Reidar Saga

Ordførar
Telefon :37 18 52 06
Mobil :922 93 771
E-post :reidar.saga@amli.kommune.no
Reidar Saga

Informasjonssenter Rådhuset

Telefon :37 18 52 00
E-post :post@amli.kommune.no
Login for redigering Login for redigering