Adminstrasjonsutvalet

Utvalet består av fem politisk valte medlemmar utgått frå formannskapet og to medlemmar utpekt av og blant arbeidstakarorganisasjonane. Kommunestyret vel leiar og nestleiar blant dei politisk valte medlemmane.

Utvalet er kommunen sitt partsamansette utval etter Kommunelova §25 for behandling av saker som gjeld forholdet mellom kommunen som arbeidsgjevar og dei tilsette.

Utvalget skal prioritere arbeidet med:

  • Arbeidsgjevarpolitikk i vid forstand (jf. KS' arbeidsgiverpolitiske plattform)
  • Personalpolitiske retningsliner for kommunens virksomhet
  • Rammer, reglement og retningsliner for administrasjonen sin operative personalfunksjon
  • Mål og rammer for kommunen sin opplæringsvirksomhet og kompetanseutvikling
  • Arbeidsmiljø - helse, miljø og sikkerhet

Kurante vedtak i enkeltsaker innanfor lovområda er i hovudsak delegert til rådmannen.

Innkallingar og protokollar

Medlemmer Administrasjonsutvalet
Medlemmer Administrasjonsutvalet
FAST/VARA:PARTI:NAMN:
FastAPReidar Saga
FastAPKari-Anne Håland Moe
FastAPHilde Hansen Smeland
FastSPMargit Smeland
FastSPBjørn Gunnar Baas
FastSPTellef Olstad
FastH/KrFHans Fredrik Tangen
FastFagforbundetGeir Tellev Homme
FastUtd.forbundetKjersti Fossing
FastDeltaJohn Lien
VaraAPAnja Mogensen Mølmen
VaraAPBritt Ufsvatn
VaraAPDag Halvorsen
VaraSPOlav E. Føreland
VaraSPJørund Smeland
VaraSPAnne Tone Aanby
VaraH/KrFSveinung Seljås
VaraH/KrFViggo Hansen
VaraFagforbundetBrit Tove Baasland Støylen
VaraNSFArne Hansen Espebu

 

Sist endra 12.04.2018
Fant du det du leita etter?

Kontaktinformasjon

Reidar Saga

Ordførar
Telefon :37 18 52 06
Mobil :922 93 771
E-post :reidar.saga@amli.kommune.no
Reidar Saga

Informasjonssenter Rådhuset

Telefon :37 18 52 00
E-post :post@amli.kommune.no
Login for redigering Login for redigering