Møteinnkalling/-protokoll

Møteinnkalling og -protokoll frå politiske møte tilbake til 1.1.2013.

Ønsker du innsyn i innkallingar og møteprotokollar frå før 2012 må du ta kontakt med informasjonssenteret i kommunen.
Dersom materialet du leiter etter er eldre enn år 2000 må du ta kontakt med Aust-Agder museum og arkiv (AAma). Det meste av kommunens arkiv eldre enn år 2000 er deponert her.

Torsdag er fast møtedag for kommunestyret, arbeidsmiljøutvalet (ikkje kvar månad) og ungdomsrådet.
Måndag for formannskapet, administrasjonsutvalet, planutvalet, formannskapet og rådet for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne.
Av og til er det møter i klageutval eller valstyre - desse er og på måndagar.

Kommunestyret og dei andre utvala har møtestad i rådhuset. Tidspunkt varierer.Du finn eksakte møtetidspunkt først når innkallinga føreligg.
Ungdomsrådet har møter i Oasen i Åmlihallen, vanlegvis kl 11.00.
Rådet for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne har møter på Åmli pleie- og omsorgssenter, vanlegvis kl 18.00.

Komplett innkalling til alle nevnte utval ligg vanlegvis ute onsdag eller torsdag to veker før møtet.
Protokoll frå møta leggast ut så fort dei er ferdige, 2-3 virkedagar etter møtet.

Det er viktig å være klar over at protokollen først blir formelt godkjent i neste utvalsmøte. Medlemmane av utvalet må melde tilbake dersom dei oppdager feil, enten fortløpande eller seinast ved godkjenning i neste møte.

Sist endra 23.10.2017
Fant du det du leita etter?

Kontaktinformasjon

Informasjonssenter Rådhuset

Telefon :37 18 52 00
E-post :post@amli.kommune.no

Arnhild Smeland

Arkiv- og systemansvarlig
Telefon :37 18 52 07
Mobil :913 54 746
E-post :arnhild.smeland@amli.kommune.no
Nettstad (1)
Login for redigering Login for redigering