Melding om forfall til politisk møte

Medlemmar av eit kommunalt folkevalgt organ har plikt til å delta i organet sine møte med mindre det føreligg gyldig forfall.

Det kan være vanskeleg å definere “gyldig forfall”, men som hovudregel er det berre sjukdom som er gyldig. Det kan sjølvsagt også være tilfelle der såkalla “presserande arbeid”, reise eller vanskar med å skaffe barnepass gjer det vanskelig å møte, og kvalifiserar for forfall.

Dersom du må melde forfall til eit eller fleire politiske møte skal du gjere det ved å fylle ut vårt elektroniske skjema:

Kva for møte(r) melder du forfall til? Om du melder forfall til fleire møte må alle utval og møtedatoar spesifiserast her.
Her må du skrive kvifor du melder forfall til møtet(a).
Ditt namn
Felt merka med * må fyllast ut

UNNTAK:
Forfall til UNG - meldast til ungdomsarbeidar.
Forfall til REF - meldast til omsorgsleiar.
Medlemmar til REF, som er valgt inn for lag- og organisasjonar, ordnar varafolk sjølv.

 

Sist endra 08.10.2015
Login for redigering Login for redigering