Reguleringsplan Fv 415 Selåsvatn - Simonstad

Statens vegvesen skal i samarbeid med Åmli kommune i gang med å lage en detaljreguleringsplan for fv. 415 fra Selåsvatn til Simonstad. Formålet med detaljreguleringsplanen er å regulere areal for en ny vei som bedrer fremkommeligheten og trafikksikkerheten.

30.04.2018 - Dokumenter fra Medvirkningsmøte 30.04.2018 i Åmli rådhus:


16.04.2018 Referat statusmøte 2018-04-16 (PDF, 90 kB)

16.04.2018 Foreløpig oversiktstegning pr. 16.04.2108 (PDF, 16 MB)NB! Foreløpig – Noe vil bli endret

13.03.2018 Uttalelse til detaljreguleringsplan for FV 415 Simonstad-Selåsvatn, Åmli kommune – Aust-Agder fylkeskommune (PDF, 370 kB)

19.03.2018: Innspel til melding om oppstart reguleringsplanarbeid Fv415 Simonstad - Hovdeheia - Risholt Gårdsdrift (PDF, 371 kB)

14.03.2018 - Innspill fra Agder energi til oppstart av reguleringsplan Fv 415. (PDF, 153 kB)

14.03.2018 - Innspill fra Agder energi (kartskisse) til oppstart av reguleringsplan Fv 415. (PDF, 486 kB)

12.03.2918 – Innspill fra Marita og Didrik Cappelen til oppstart av reguleringsplan Fv 415. (PDF, 90 kB)

09.03.2018 – Innspill fra Banenor til oppstart av reguleringsplan Fv 415. (PDF, 318 kB)

13.03.2018 Innspill fra Simonstad Vel til oppstart av reguleringsplanarbeid på Fv 415 Simonstad - Selåsvatn (PDF, 193 kB)

06.03.2018 – Innspill fra Fylkesmannen til oppstart av reguleringsplan Fv 415. (PDF, 168 kB)

06.03.2018 – Innspill fra NVE til oppstart av reguleringsplan Fv 415. (PDF, 173 kB)

20.02.2018 – Innspill fra Tom Ivar Hansen til oppstart av reguleringsplan Fv 415. (PDF, 2 MB)

20.02.2018 - Innspill fra Åmli kommune – Samfunnsavdelinga (PDF, 410 kB)

21.02.2018 Innspill og merknader fra Knut Solvang (eier gnr. 47, bnr 1) (PDF, 3 MB)

01.02.2018 Innspill fra Marmuseum til oppstart av reguleringsplan Fv 415. (PDF, 182 kB)

12.02.2018 Innspill 2 fra John Hansen til oppstart av reguleringsplan Fv 415. (PDF, 44 kB)

Trafikksikkerheten på Fv 415 gjennom Selåsvatn – Innspill fra Mosberg Vel (PDF, 845 kB)

Reguleringsplan fv. 415 Selåsvatn – Simonstad – Innspill/spørsmål fra John Hansen (gnr 44, bnr. 80) (PDF, 37 kB)

Møtereferat medvirkningsmøte 1. februar 2018 (PDF, 270 kB)

Presentasjon Startens vegvesen medvirkningsmøte 1. februar 2018 (PDF, 768 kB)

Presentasjon Åmli kommune medvirkningsmøte 1. februar 2018 (PDF, 992 kB)

Kart foreløpig 31.01.2018 for foreløpig trase (PDF, 6 MB) – vil trolig bli endringer i ny trase

Kart for melding om oppstart (PDF, 415 kB)– Angir planområdet

Annonse for medvirkningsmøte 1. februar 2018 på kantina Bergene Holm Nidarå (PDF, 296 kB)

Vurdering av behov for konsekvensutredning - Reguleringsplan Fv 415 Hovdehei-Simonstad (PDF, 364 kB)

Oppstartsmøte 11.01.2018 Statens vegvesen og Åmli kommune (PDF, 628 kB)

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid på FV 415 Simonstad – Selåsvatn (PDF, 2 MB) (Utgående brev fra Åmli kommune 24.01.2018 til berørte grunneiere og off. etater)

14-06-2016 Forprosjekt for ny veg til fv. 415 Storbrua – kryss Nelaug….. og opprusting av fv. 415 Storbrua – Stornes/Nes Verk (PDF, 2 MB)
 

Fv 415 Selåsvatn-Simonstad - Klikk for stort bilete

Sist endra 14.05.2018
Fant du det du leita etter?

Kontaktinformasjon

Tarjei Retterholt

Næringsrådgjevar
Telefon :37 18 52 61
E-post :tarjei.retterholt@amli.kommune.no
Tarjei Retterholt
Login for redigering Login for redigering