Høyringar

Her finn du planar og andre dokument som ligg ute til offentleg høyring.

Sist endra 25.03.2014
Vanntårnet

I kommunestyret 14. desember 2017, sak 17/137, ble følgende vedtak fattet:
«Arbeid med å finne nye næringsarealer på Simonstad igangsettes straks. Det er et mål med arbeidet å finne gode næringsarealer som vil kunne gi mulighet for nyetableringer på Simonstad. Arbeidet starter med en mulighetsstudie for nye arealer og må munne ut i ferdige reguleringsplaner for de valgte arealene.»

Fv 415 Selåsvatn-Simonstad

Statens vegvesen skal i samarbeid med Åmli kommune i gang med å lage en detaljreguleringsplan for fv. 415 fra Selåsvatn til Simonstad. Formålet med detaljreguleringsplanen er å regulere areal for en ny vei som bedrer fremkommeligheten og trafikksikkerheten.

Fant du det du leita etter?

Kontaktinformasjon

Informasjonssenter Rådhuset

Telefon :37 18 52 00
E-post :post@amli.kommune.no
Login for redigering Login for redigering