Høyringar

Her finn du planar og andre dokument som ligg ute til offentleg høyring.

Sist endra 25.03.2014
Ill Sykepleier.jpg

Åmli kommune sender med dette på høring kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem (PDF, 341 kB). Forskriften er utarbeidet i tråd med endringene i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven som trådte i kraft 1.jaunar 2017.07.20 

Kontaktinformasjon

Informasjonssenter Rådhuset

Telefon :37 18 52 00
E-post :post@amli.kommune.no
Login for redigering Login for redigering