Høyringar

Her finn du planar og andre dokument som ligg ute til offentleg høyring.

Sist endra 25.03.2014
Håkedalsvatnet

Planutvalget legger forslaget til reguleringsplan for Søndre Håkedalsvatn gnr. 14, bnr. 2 ut på offentlig høring. Planforslaget skal ligge ute i minst seks uker. Vedtaket er fattet etter Plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11.

Kontaktinformasjon

Informasjonssenter Rådhuset

Telefon :37 18 52 00
E-post :post@amli.kommune.no
Login for redigering Login for redigering