Høyringar

Her finn du planar og andre dokument som ligg ute til offentleg høyring.

Sist endra 25.03.2014
Fv 415 Selåsvatn-Simonstad

Statens vegvesen skal i samarbeid med Åmli kommune i gang med å lage en detaljreguleringsplan for fv. 415 fra Selåsvatn til Simonstad. Formålet med detaljreguleringsplanen er å regulere areal for en ny vei som bedrer fremkommeligheten og trafikksikkerheten.

Vanntårnet

I kommunestyret 14. desember 2017, sak 17/137, ble følgende vedtak fattet:
«Arbeid med å finne nye næringsarealer på Simonstad igangsettes straks. Det er et mål med arbeidet å finne gode næringsarealer som vil kunne gi mulighet for nyetableringer på Simonstad. Arbeidet starter med en mulighetsstudie for nye arealer og må munne ut i ferdige reguleringsplaner for de valgte arealene.»

Bjønnshiknatten reguleringsområde

Planutvalget legger forslaget til reguleringsplan for del av Bjønnshiknatten på Hillestad gnr. 9, bnr. 32 ut på offentlig høring. Planforslaget skal ligge ute i minst seks uker. Vedtaket er fattet etter Plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11.

Fant du det du leita etter?

Kontaktinformasjon

Informasjonssenter Rådhuset

Telefon :37 18 52 00
E-post :post@amli.kommune.no
Login for redigering Login for redigering