Kommunale planar og dokument

Kommunens virksomhet styrast i stor grad av eit omfattande planverk.

For ein del av planane har Stortinget vedtatt føringar for kommunen sitt handlingsrom i form av økonomiske overføringar, lovverk, enkeltvedtak eller retningsliner. Mange av desse planane vert vedtatt politisk, ofte etter omfattande prosessar der kommunen sine innbyggjarar blir inviternte med i prosessane.

Kommunen utarbeidar ulike sektorplanar innenfor ulike tema, som t.d. oppvekst og omsorg, vatn-og avløp, bustadbygging, osb.

I tillegg har vi retningsliner, reglement, vedtekter o.l. som styrer kvardagen vår.

Her finn du aktuelle planar, høyringer, vedtekter m.m. i Åmli kommune.

Sist endra 23.04.2013
Fant du det du leita etter?

Kontaktinformasjon

Informasjonssenter Rådhuset

Telefon :37 18 52 00
E-post :post@amli.kommune.no
Login for redigering Login for redigering