Samfunn

Eininga sine fagområde er:

  • Landbruk
  • Byggesak
  • Kart og oppmåling
  • Næring
  • Drift, reinhald og vedlikehald av kommunale bygg
  • Teknisk vakt
  • Vatn og avløp
  • Kommunale vegar
  • Kommunale utbyggingsprosjekt
  • Kultur

Tilsette i eininga

Sist endra 29.01.2016
Fant du det du leita etter?

Kontaktinformasjon

Kristin Mood

Leiar samfunn
Telefon :37 18 52 53
Mobil :947 91 212
E-post :kristin.mood@amli.kommune.no
Kristin Mood
Login for redigering Login for redigering