Rådmannen

Rådmannen er øvste administrative leiar for dei tilsette i kommunen.

Rådmannen sine oppgåver og ansvar går fram av §23 i kommunelova og av kommunen sitt delegasjonsreglement (PDF, 928 kB).

Rådmannen skal sjå til at saker som vert lagt fram for folkevalte organ er forsvarleg utgreidd og at politiske vedtak vert gjennomført.

Rådmannen skal syte for at administrasjonen vert dreve i samsvar med lover, forskrifter og overordna instruksar og at det er tilstrekkeleg internkontroll.

Sist endra 15.02.2013
Fant du det du leita etter?

Kontaktinformasjon

Christina Ødegård

Rådmann
Telefon :37 18 52 03
Mobil :951 39 792
E-post :christina.odegard@amli.kommune.no
Login for redigering Login for redigering