Oppvekst


Eininga er ansvarleg for:

  • Helsestasjon
  • Barnehage
  • Grunnskule/SFO
  • Vaksenopplæring
  • Flyktningeteneste
  • PPT
  • Ungdomsarbeidar
Sist endra 12.01.2016
Fant du det du leita etter?

Kontaktinformasjon

Tore Flottorp

Leiar oppvekst
Telefon :37 18 52 19
Mobil :950 89 697
E-post :tore.flottorp@amli.kommune.no
Artikkel (1)
Login for redigering Login for redigering