Fysioterapi

Fysioterapi er kunnskap om kropp, bevegelse og funksjon. Fysioterapeuten har unik kunnskap om hvilke faktorer som bidrar til opprettholdelse av helse og aktivitet, og hva som fører til smerte og funksjonsnedsettelse. Fysioterapi tar utgangspunkt i menneskets ressurser og stimulerer til ansvar og egenmestring. God funksjon og bevegelsesglede er sentrale mål for fysioterapeutens arbeid. Fysioterapi omfatter også helsefremmende arbeid med fokus på tilrettelegging for fysisk aktivitet.

Fysioterapitjenester i Åmli kommune utøves av kommunal fysioterapeut og privatpraktiserende fysioterapeut som har driftsavtale med Åmli kommune.
 

Tjenester fra kommunal fysioterapeut


Generelle arbeidsoppgaver

 • Helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Veiledning, opplæring og undervisning
 • Funksjonsutredning
 • Utforming og oppfølging av tiltak
 • Undersøkelse og vurdering
 • Behandling og oppfølging individuelt og i grupper
 • Deltagelse i ansvarsgrupper
 • Vurdering, tilpassing og oppfølging av tekniske hjelpemiddel
   

Fysioterapi for barn 0-18 år

Fysioterapeuten arbeider hovedsakelig i barnets naturlige omgivelser som hjemmet, barnehage og skole, og har et tett samarbeid med helsestasjonen.

 • 2 måneders og 18 måneders kontroll
 • God skolestart i 1. klasse
 • Observasjon etter Kvello-modellen i barnehagene
 • Babymassasje (PDF, 64 kB)
 • Habilitering
 • Forebyggende tiltak i skole og barnehager
   

Fysioterapi for voksne

Kommunefysioterapeuten i Åmli kommune jobber for at folk kan bo hjemme lengst mulig og i størst mulig grad mestre hverdagen.

 • Rehabiliteringsoppgaver knytt til voksne og eldre
 • Hverdagsrehabilitering
   

Besøksadresse
Helse- og sosialsenteret, Gata 21, 4865 Åmli
 

Kriterier/vilkår

Alle kan henvise til kommunal fysioterapeut; helsepersonell, bruker selv, pårørende, foreldre/foresatte, skole og barnehage. Bruker evt. foresatte må samtykke til henvisningen. Fysioterapeuten er den som faglig vurderer hvem som prioriteres og hvilket behandlingsopplegg du trenger. Du finner henvisningsskjema i menyen til høyre.
 

Klageinstanser

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.
 

Priser

Barn under 16 år og personer med godkjent yrkesskade, har rett til gratis behandling.

Fra 2017 må alle andre betale egenandel for undersøkelse og behandling hos fysioterapeut. Dette gjelder uansett diagnose, og både hos privatpraktiserende og kommunalt ansatte fysioterapeuter. Når du har betalt kr 1990,- vil du automatisk få tilsendt frikort for egenandelstak 2. De ulike takstene bestemmes av staten, fysioterapeuten din vil fortelle deg nøyaktig hva du må betale.
 

Privatpraktiserende fysioterapeut ved Åmli Fysioterapi & Trening


Linker:

Forskrift om begrensninger i helsepersonells adgang til å motta gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse

https://helsenorge.no/behandlere/fysioterapeut

https://helsenorge.no/betaling-for-helsetjenester/betaling-hos-fysioterapeut

https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/pasient-og-tolk-en-brosjyre-om-tolk-i-helsetjenesten

 

Fysioterapi - Klikk for stort bilete

Sist endra 15.02.2017
Fant du det du leita etter?

Kontaktinformasjon

Åshild Haugrønning Holm

Kommunefysioterapeut
Telefon :37 18 51 26
Mobil :992 11 758
E-post :ahh@amli.kommune.no
Login for redigering Login for redigering