Helse og velferd

Eininga består av:

  • Legekontor
  • Fysioterapeut
  • Heimesjukepleien
  • Heimhjelp
  • Ambulerande vaktmeister
  • Åmli pleie og omsorgssenter
  • Kjøkken, vaskeri og reinhold
Sist endra 04.07.2016
Fysioterapi

Fysioterapi er kunnskap om kropp, bevegelse og funksjon. Fysioterapeuten har unik kunnskap om hvilke faktorer som bidrar til opprettholdelse av helse og aktivitet, og hva som fører til smerte og funksjonsnedsettelse. Fysioterapi tar utgangspunkt i menneskets ressurser og stimulerer til ansvar og egenmestring. God funksjon og bevegelsesglede er sentrale mål for fysioterapeutens arbeid. Fysioterapi omfatter også helsefremmende arbeid med fokus på tilrettelegging for fysisk aktivitet.

Munnbind

Ekspedisjonen er åpen kl 08.15 - 15.00.

Telefonen er åpen kl 08.15 - 11.30 og 12.30 - 15.00.

Telefonnummer er 37185100. Kontoret er åpent mandag - fredag.
Du kan også bestille time via vår nettside eller på sms

PS: Ved avbestilling av time må dette skje senest dagen før.
Dersom timen avbestilles samme dag må du betale for timen.

Ansatte ved ÅPOS

Åmli pleie- og omsorgssenter ligger i Åmli sentrum og har 15 plassar fordelt på 2 avdelingar.
Det er tilbod om langtids-, korttids-, avlastings- og rehabiliteringsplassar. Vi har også ein avdeling som er spesielt tilrettelagt forbrukarar med demens.

Fant du det du leita etter?

Kontaktinformasjon

Laila Nylund

Leiar helse- og velferd
Telefon :37 18 52 82
Mobil :992 11 769
E-post :laila.nylund@amli.kommune.no

Arne Hansen-Espebu

Rådgjevar
Telefon :37 18 52 85
Mobil :992 64 494
E-post :arne.hansen@amli.kommune.no
Login for redigering Login for redigering