Timmerodden bufellesskap

Timmerodden bufellesskap er eit bufellesskap som tilbyr tjenester til barn og vaksne med ulik grad av funksjonshemming, i både kommunale og private bustader.
 

Telefon 99 21 17 68 / 37 18 52 58 

Tenester:

  • Målretta miljøarbeid
  • Praktisk bistand
  • Koordinering av tenester
  • Støttekontakt
  • Individuell plan
  • Avlastning
  • Omsorgsløn
  • Transportkort
  • Parkeringskort
  • BPA (Brukarstyrt personleg assistent)

Vi har et nært samarbeid med Habiliteringstenesta på Sørlandet sykehus Arendal.

Tenestar blir gitt etter “lov om kommunale helse- og omsorgstenester"
 

Timmerodden bufellesskap - Klikk for stort bileteTimmerodden bufellesskap

Sist endra 04.03.2016
Fant du det du leita etter?

Kontaktinformasjon

Inge Egil Hauge

Leiar habilitering og ressurs
Telefon :37 18 52 57
Mobil :992 11 755
E-post :inge.egil.hauge@amli.kommune.no
Artikkel (1)
Login for redigering Login for redigering