Psykisk helseteneste/rus

Gir tenester til personer som sliter med den psykiske helsa eller rus. Vi tilbyr også samtaler til de som lever sammen med rusmisbrukere.

Du finn oss i underetasjen på helse- og sosialbygget.

Tenester:

  • Støttesamtaler/mestringssamtaler
  • Koordinering av tenester og Individuell plan
  • Støttekontakt
  • Samarbeid med andre instanser
  • Tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige, også gravide rusmisbrukere
  • Dagsentertilbud
  • Fysisk aktivitet

 

Sist endra 08.03.2016
Fant du det du leita etter?

Kontaktinformasjon

Øydis Bruun Nordås

Psykisk helse/rus
Telefon :37 18 51 21
Mobil :951 20 626
E-post :oydis.bruun.nordas@amli.kommune.no
Login for redigering Login for redigering