Habilitering og ressurs

Eininga er ansvarleg for:

  • Timmerodden bufelleskap
  • NAV Åmli
  • Psykisk helseteneste/ rus
  • Dagsenter
  • Frivilligsentral

Tilsette og kontaktinformasjon i eininga

Østre Agder Krisesenter (Arendal kommune)

Sist endra 04.07.2016
Frå gamle Eikhaugen Aktivitetsstoge - nå Dagsenter

Dagsenteret er eit sosialt treffsted der vi driv med diverse håndarbeid, turer og har småoppdrag for ulike kommunale og private aktører. 

Logo Frivillgsentral

Frivilligsentralen er kort sagt en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet - noen trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe.
Frivilligsentralen er et sted hvor gleden over å bruke deg selv er den betalingen du får.

Logo NAV

NAV Åmli gir veiledning og tiltak til de som trenger hjelp med å skaffe eller stå i arbeid eller aktivitet. 

Gir tenester til personer som sliter med den psykiske helsa eller rus. Vi tilbyr også samtaler til de som lever sammen med rusmisbrukere.

Timmerodden bufellesskap

Timmerodden bufellesskap er eit bufellesskap som tilbyr tjenester til barn og vaksne med ulik grad av funksjonshemming, i både kommunale og private bustader.
 

Fant du det du leita etter?

Kontaktinformasjon

Inge Egil Hauge

Leiar habilitering og ressurs
Telefon :37 18 52 57
Mobil :992 11 755
E-post :inge.egil.hauge@amli.kommune.no
Login for redigering Login for redigering