Om nettstaden

Kommunen arbeider etter prinsippet om meiroffentleghet. Publikum og medier skal sikrast innsynsrett og enkel tilgang til informasjon om kommunen sin kjernevirksomhet og satsningsområde.  

Kommunens nettstad skal profilere kommunen ved å speile kommunen si kjerneverksend. Informasjonen her på nettsida har vi prøvd å gjere så enkel, kortfatta og praktisk som mogleg, og er ikkje meint å gje ein redegjørelse som vil passe i alle tilfelle.

Vi prøver å sikre at all informasjon er så korrekt som mogleg, men gjør merksam på at det kan forekome feil, og at innhaldet ikkje er å betrakte som juridisk bindande. Vi garanterer ikkje innhald på eksterne nettsider det blir lenka til.

Kommunens nettside er knytta opp mot Nasjonal Tjenestekatalog frå Kommuneforlaget og informasjonsstandard for offentlige tjenester, Los. Dette skal auke tilgang på relevant informasjon og nyttige lenker, og lette vedlikehald av informasjon om kommunen si kjerneverksemd.

Hensikten med denne klargjeringa er ikkje å omgå gjeldande norsk rett.
 

Det daglege ansvaret for kommunen si nettside er fordelt slik:

  • Webredaktør har ansvaret for innhald (utvelgelse/redigering/korrekturlesing), organisering/presentasjon av innhold og grafisk utforming. Webredaktør har og ansvaret for å vurdere kven som skal ha tilgang til å publisere på nettsida.
  • Lokale nettredaktørar har ansvaret for å publisere og oppdatere informasjon frå sitt fagområde.
  • Einkvar som publiserar informasjon på kommunen si nettside, er ansvarleg for at dette er i samsvar med gjeldande lovverk, retningsliner, opphavsreglar og andre reglar for publisering på Internett.

  • Alle fagområde har ansvar for å levere innhald til nettredaktøren utpekt for sitt fagområde.

  • IT-drift har ansvaret for drift av kommunens domenenavn, for installering av nødvendig programvare og for drift av og tilgang til kommunen sine nettjenarar. Tilgang blir gitt på anmodning frå webredaktør.

  • Vevadministrator, ACOS AS, har ansvaret for den tekniske utviklinga og drifta av nettstaden.

Sist endra 18.08.2014
Fant du det du leita etter?

Kontaktinformasjon

Arnhild Smeland

Arkiv- og systemansvarlig
Telefon :37 18 52 07
Mobil :913 54 746
E-post :arnhild.smeland@amli.kommune.no

. IKT Østregionen (DDØ)

Telefon :37 17 02 00
E-post :post@vegarshei.kommune.no
Login for redigering Login for redigering