Barnehagetilbod i Åmli kommune

Vi har tre barnehagar i kommunen:

  • Beverborga barnehage - kommunal

  • Dølemo oppvekstsenter - kommunal

  • Klokkargården barnehage - privat

Begge dei kommunale barnehagane er under felles leiing. Beverborga ligg i Skytehusrabben i Åmli sentrum, og Dølemo oppvekstsenter på Dølemo.

Klokkargården barnehage ligg i Negardskleiva i Åmli sentrum. 

Søknadsskjema - barnehageplass
Nyttast til både kommunal og privat ved hovudopptak, men berre til dei kommunale utanfor hovudopptak. Du kan og nytte skjemaet for endring/oppseiing i kommunal barnehage.

Les meir om tilbodet i dei tre barnehagane (PDF, 97 kB)

Betalingssatsar i barnehage og SFO

Reduksjon i foreldrebetaling

Barnehagebarn ser mot Trogfjell - Klikk for stort bilete

Sist endra 25.01.2017

Kontaktinformasjon

Steven Gøran Norum

Styrar Beverborga barnehage
Telefon :37 18 52 68
Mobil :926 27 471
E-post :steven.goran.norum@amli.kommune.no

Ingeborg Heltzer (permisjon) Anderssen

Rådgjevar
Telefon :37 18 52 16
Mobil :415 55 478
E-post :ingeborg.heltzer.anderssen@amli.kommune.no
Ingeborg Heltzer (permisjon) Anderssen
Skjema (1)
Login for redigering Login for redigering