Levekår

Det å være fattig i Norge handler ikke om å sammenligne seg med de rikeste, men å mangle det de vanlige barna har.
Sitat Redd Barna

Barn med hjerte.jpg - Klikk for stort bilete Bakgrunn for prosjektet:

Norge er et av verdens rikeste land og skårer høyt på internasjonale rankinger over inntekt og levekår. Barn i Norge har gratis skole, helsetjenester og andre velferdstjenester som mange andre land både må betale for og bare kan drømme om. I gjennomsnitt har norske barn det bedre enn barn i de fleste andre land, men allikevel er det en økende andel barn og ungdom som lever i familier med dårlig råd.

Åmli kommune er en bygd med 1842 innbyggere. Kommunen har levekårsutfordringer og i 2012 var det flere familier som levde under Eu’s fattigdomsgrense. I følge Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder er det 18 prosent av alle barna i Åmli kommunen. Til sammenligning er tallet for hele Aust-Agder 9,7 prosent.

På bakgrunn av levekårsutfordringene fikk kommunen midler fra Fylkesmannen i Aust og Vest – Agder og Nasjonalt tilskuddsordning mot barnefattigdom (Bufdir), til å ansette en prosjektleder i 50 prosent stilling i ett år, samt midler til tiltak. Prosjektet startet 1.8. 2015 og skal i første omgang vare til 31.7.2016. Prosjektet heter «Tidlig innsats og trygg oppvekst – Levekårsutfordringer hos barn og unge i kommunen»

Mål for prosjektet:

Kartlegge, koordinere og lage en strategiplan for kommunes arbeid rettet mot barn og unge som lever over tid i familier med dårlig råd.

Gjennom kartleggingen innhenter prosjektet viktig informasjon fra familier som over tid lever med dårlig råd. De skal selv være medvirkende i prosessen og komme med forlag til tiltak for kommunens arbeid.

I Norge regnes fattigdomsgrensen slik: Når den samla husholdningsinntekten i en treårsperiode ligger lavere enn 60 prosent av gjennomsnittsinntekten, snakker vi om vedvarende lavinntekt.

Sist endra 10.02.2016

Kontaktinformasjon

Siri Beate Stensland

Prosjektleiar levekår
Telefon :37 18 52 77
E-post :siri.beate.stensland@amli.kommune.no
Login for redigering Login for redigering