Levekår

Det å være fattig i Norge handler ikke om å sammenligne seg med de rikeste, men å mangle det de vanlige barna har.
Sitat Redd Barna

Barn med hjerte.jpg - Klikk for stort bilete Bakgrunn for prosjektet:

Norge er et av verdens rikeste land og skårer høyt på internasjonale rankinger over inntekt og levekår. Barn i Norge har gratis skole, helsetjenester og andre velferdstjenester som mange andre land både må betale for og bare kan drømme om. I gjennomsnitt har norske barn det bedre enn barn i de fleste andre land, men allikevel er det en økende andel barn og ungdom som lever i familier med dårlig råd.

Åmli kommune er en bygd med 1842 innbyggere. Kommunen har levekårsutfordringer og i 2012 var det flere familier som levde under Eu’s fattigdomsgrense. I følge Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder er det 18 prosent av alle barna i Åmli kommunen. Til sammenligning er tallet for hele Aust-Agder 9,7 prosent.

På bakgrunn av levekårsutfordringene fikk kommunen midler fra Fylkesmannen i Aust og Vest – Agder og Nasjonalt tilskuddsordning mot barnefattigdom (Bufdir), til å ansette en prosjektleder i 50 prosent stilling i ett år, samt midler til tiltak. Prosjektet startet 1.8. 2015 og skal i første omgang vare til 31.7.2016. Prosjektet heter «Tidlig innsats og trygg oppvekst – Levekårsutfordringer hos barn og unge i kommunen»

Mål for prosjektet:

Kartlegge, koordinere og lage en strategiplan for kommunes arbeid rettet mot barn og unge som lever over tid i familier med dårlig råd.

Gjennom kartleggingen innhenter prosjektet viktig informasjon fra familier som over tid lever med dårlig råd. De skal selv være medvirkende i prosessen og komme med forlag til tiltak for kommunens arbeid.

I Norge regnes fattigdomsgrensen slik: Når den samla husholdningsinntekten i en treårsperiode ligger lavere enn 60 prosent av gjennomsnittsinntekten, snakker vi om vedvarende lavinntekt.

Sist endra 10.02.2016
Fun 365 LOGO

Kilandsenteret inviterer til nye gratis aktiviteter for barn, ungdom og barnefamilier. På Kilandsenteret er det godt å være og opplevelser som venter på store og små. Noe for deg og/eller noen du kjenner? Mer informasjon om høstens aktiviteter og påmeldingsskjema finnes her! Vi legger ut nye aktiviteter så snart aktivitetene er åpne for påmelding.

BTI

- En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig samarbeid
Åmli kommune har nå startet opp med dette arbeidet i enhetene som arbeider mot barn og unge.

Samhandling barnef ILL

Åmli kommune har fått innvilget midler til å starte opp et forskningsprosjekt som heter "Samhandling mot barnefattigdom - Bedre og mer effektive målrettede tjenester for levekårsutsatte familier".

13.
oktober
Skileik på Rislandsjordet

Kommunen har utstyrsbank ved Beverborga barnehage og Åmli skule. Her har vi ski, skisko og staver barn kan låne. I tillegg er banken utvidet med støvler og cherrox i samarbeid med Brekke sport

Barn med hjerte

Prosjektet har fått tildelt 239 024 kroner fra Fylkesmannen i Aust – og Vest-Agder og 300 000 kroner fra Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Dette betyr at prosjektet kan videreføres til 2017. 

I dag, 14. april kl 09.00-12.00, er det Dialogdag på rådhuset i Åmli. Tema er levekårsutfordringer og tverrfaglighet. 

Iveland kommune kommer på besøk i dag, 3. mars, for å høre om prosjektet. Prosjektleder skal informere om prosjektet, dele erfaringer og utfordringer. Iveland kommune skal også dele fra sitt arbeid rettet mot barn og unge.

Onsdag 2. mars var vi iøte med forskere fra Agderforskningen, UIA og KS i Kristiansand om oppstarten av mulig forskningsprosjekt i kommunen.

Kontaktinformasjon

Siri Beate Stensland

Prosjektleiar levekår
Telefon :37 18 52 77
E-post :siri.beate.stensland@amli.kommune.no
Login for redigering Login for redigering