Sjukepleiar - 70% fast stilling

Helse og velferd har ledig fast sjukepleier stilling i 70% frå 01.12.17. Stillinga er ved somatisk og skjerma avdeling og er på dag og kveld med arbeid kvar 3.helg. I turnusen er det langt inn 4 ekstra helger i året. 

Som sjukepleier vil du kunne få utvida ansvar på kveld og helg.

Ved ÅPOS har vi 4 somatiske plassar og 6 plasser for pasientar med behov for tilrettelegging. Der er 3-5 korttidsplasser.

Arbeidsoppgåvene er i hovudsak helsefaglig oppgåver i form av stell, pleie og omsorg. Avdelinga arbeider i forhold til «Kva er viktig for deg!» og Gode pasientforløp.

Vi kan tilby eit godt fagmiljø med positive medarbeidarar. Spennande arbeidsoppgåver og varierte faglige utfordringar. 

Vi bruker journalsystemet Profil.

Kompetanse:
Krav om sjukepleiefaglig utdanning med godkjent autorisasjon.
Du må kunne beherske norsk skriftlig og munnleg.
Det er ønskelig med sertifikat.
Du må kunne mestre IKT i kvardagen.
Vi søker ein medarbeidar som er fleksibel og taklar en arbeidsdag med ulike oppgåver og høgt arbeidstempo. Du må være ansvarsbevisst og lojal. Ha evne til samarbeid og samspill. Vi søker ein medarbeidar som har evne og vilje til nytenking.

Åmli kommune tilbyr 8 lønnsårsannsinitet ved tilsetting. Det betyr at startlønna er i dag kr. 418.100,- som sjukepleier.

Ved tilsetting må du legge fram politiattest.

For tilsettinga gjeld vanlege kommunale vilkår fastsett i lov, forskrift, reglement eller avtale.

Har du spørsmål til stillingen så ta kontakt med leder helse og velferd Laila Nylund tlf: 99211769 /laila.nylund@amli.kommune.no eller rådgiver Arne Hansen tlf: 99264494 /arne.hansen@amli.kommune.no.

Du må nytte elektronisk søknadsskjema for å søke på stilling i Åmli kommune.

SØK PÅ STILLING

Søker du på fleire stillingar samstundes, må du merke av alle stillingane du søker på i skjemaet. Søknadene må då prioriterast i høve til kvarandre i feltet for tilleggsopplysningar.

Søknadsfrist: 17.11.17

Velkomen som søkar til stilling i Åmli kommune!

 

Ill Sykepleier 2 - Klikk for stort bilete

Sist endra 03.11.2017
Fant du det du leita etter?

Jobbe i Åmli

Elektronisk søknadsskjema
For å søke på stilling i Åmli kommune må du bruke elektronisk søknadsskjema.

SØKNADSSKJEMA

Søkerliste og offentlighet
Når du søker på stilling i Åmli kommune er søknaden din eit offentleg dokument på lik linje med dei fleste andre kommunale dokument. Dette er stadfesta i kommunen sitt informasjons-reglement. Vi gjer merksam på at kommunen har offentleg søkarliste som er tilgjengelig for alle, og at opplysningar frå søknadsskjemaet (CV-en) er med i utvida søkarliste som søkarar kan få på forespørsel.

Politiattest - vandelsattest
For nokre stillingar er det krav om at søkar skal levere politiattest. 
På nettsida til Politiet kan du lese om politiattest/vandelsattest. Her finn du og eit eige søknadsskjema.

Login for redigering Login for redigering