Ledige stillingar

Her finn du oversikt over ledige stillingar i Åmli kommune.
Om oversikten under er tom er det for tida ingen ledige stillingar.

Sjå utfyllande informasjon i boksen "Jobbe i Åmli" til høgre. 

Sist endra 27.06.2016
Bolig for velferd - illustrasjon

Kommunene i Østregionen har ledig prosjektstilling som programleder/prosjektleder i 50 % stilling i 2 år, med mulighet for forlengelse. Det er også mulighet for at stillingsprosenten kan bli utvidet i løpet av prosjektperioden.

10.
februar
Legeveske

Åmli kommune har ledig 100% midlertidig stilling som kommunelege ved Åmli legekontor fra d.d. til 31.8.2018. Det er et kontor med 2 fastlegestillinger og en turnuslege. 

Jobbe i Åmli

Elektronisk søknadsskjema
For å søke på stilling i Åmli kommune må du bruke
elektronisk søknadsskjema

Søkerliste og offentlighet
Når du søker på stilling i Åmli kommune er søknaden din eit offentleg dokument på lik linje med dei fleste andre kommunale dokument. Dette er stadfesta i kommunen sitt informasjons-reglement. Vi gjer merksam på at kommunen har offentleg søkarliste som er tilgjengelig for alle, og at opplysningar frå søknadsskjemaet (CV-en) er med i utvida søkarliste som søkarar kan få på forespørsel.

Politiattest - vandelsattest
For nokre stillingar er det krav om at søkar skal levere politiattest. På nettsida til Politiet kan du lese om politiattest/vandelsattest. Her finn du og eit eige søknadsskjema.

Login for redigering Login for redigering