Ledige stillingar

Her finn du oversikt over ledige stillingar i Åmli kommune.
Om oversikten under er tom er det for tida ingen ledige stillingar.

Sjå utfyllande informasjon i boksen "Jobbe i Åmli" til høgre. 

Sist endra 16.04.2018
26.
juli
Illustrasjonsbilde - brukerstøtte

Har du lyst til å vere med å utvikle helse og omsorgstenesta i Åmli kommune? Da er du kanskje vår nye medarbeidar? Vi søkjar ny rådgjevar som skal arbeide både strategisk og operativt innan helse og velferd. Stillinga er organisert i stab til leiar for helse og velferd. Rådgjevar er stedfortredar i leiar sitt fråvær.

26.
juli
Illustrasjon - Kontorarbeid

Vi søker etter ny saksbehandler! Har du lyst på nye utfordringer, så er du kanskje vår nye medarbeider!
Som saksbehandler arbeider du for både Helse og velferd, samt Habilitering og ressurs. Ved tilsetting vil du ha ansettelsesforholdet ved helse og velferd. Arbeidstid er 3 dagar i veka frå kl. 08.00 – 15.30.

Vaske

Helse og velferd har ledig stilling ved kjøkken, vaskeri og renhold. Det er en service enhet til omsorgssenteret.  Enheten er ansvarlig for ernæring, renhold og vask av tøy.  De ansatte jobber i fellesturnus og bidrar i felleskap til at alle tjenesten blir levert. Det er primært renholdsvakter, med arbeid hver 3.søndag som assistent på kjøkkenet.  Stillingen kan bli fast i løpet av desember 2018.

Sykepleiestudent

Helse og velferd består av institusjon og hjemmesykepleie, samt legekontor og fysioterapi.

Vi søker etter helsefagarbeider til langtidsavdeling / skjerma avdeling. Vi har totalt 10 langtidsplasser og 3 korttidsplasser.

Vi søker etter helsefagarbeider til 3 faste 60% stillinger hovedsakelig på kveld med arbeid 3.hver helg og med 4 ekstra helger fordelt pr år. Stillingane er ledige frå 01.09.2018.

 

Ill Helsepersonell 2.jpg

Ved Helse og velferd er der ledig fast stilling som sjukepleier med arbeid på institusjon.

Med arbeid kvar 3 helg. Som sjukepleier vil du oppleve å ha sjukepleieansvar både ut og inne spesialt i helgene, derfor er viktig at du har sertifikat.  

Stillinga er ledig frå dags dato.

Fant du det du leita etter?

Jobbe i Åmli

Elektronisk søknadsskjema
For å søke på stilling i Åmli kommune må du bruke elektronisk søknadsskjema.

SØKNADSSKJEMA

Søkerliste og offentlighet
Når du søker på stilling i Åmli kommune er søknaden din eit offentleg dokument på lik linje med dei fleste andre kommunale dokument. Dette er stadfesta i kommunen sitt informasjons-reglement. Vi gjer merksam på at kommunen har offentleg søkarliste som er tilgjengelig for alle, og at opplysningar frå søknadsskjemaet (CV-en) er med i utvida søkarliste som søkarar kan få på forespørsel.

Politiattest - vandelsattest
For nokre stillingar er det krav om at søkar skal levere politiattest. 
På nettsida til Politiet kan du lese om politiattest/vandelsattest. Her finn du og eit eige søknadsskjema.

Login for redigering Login for redigering