Ledige stillingar

Her finn du oversikt over ledige stillingar i Åmli kommune.
Om oversikten under er tom er det for tida ingen ledige stillingar.

Sjå utfyllande informasjon i boksen "Jobbe i Åmli" til høgre. 

Sist endra 16.04.2018
Skolebarn Illustrasjon

Skuleåret 2018/2019 er det ledig mellombels stilling for pedagogisk personell som må kunne dekke fag i grunnskolen etter gjeldande utdanningskrav for barne -og ungdomssteget. Det er også behov for personell som kan utføre morsmålsopplæring og to-språkleg fagopplæring innan arabisk og thai. 

13.
juni
Elever i sandkassa

Vi har ledig fast stilling som SFO-leder i 50 % stilling ved Åmli skule fra 01.08.2018.

Fant du det du leita etter?

Jobbe i Åmli

Elektronisk søknadsskjema
For å søke på stilling i Åmli kommune må du bruke elektronisk søknadsskjema.

SØKNADSSKJEMA

Søkerliste og offentlighet
Når du søker på stilling i Åmli kommune er søknaden din eit offentleg dokument på lik linje med dei fleste andre kommunale dokument. Dette er stadfesta i kommunen sitt informasjons-reglement. Vi gjer merksam på at kommunen har offentleg søkarliste som er tilgjengelig for alle, og at opplysningar frå søknadsskjemaet (CV-en) er med i utvida søkarliste som søkarar kan få på forespørsel.

Politiattest - vandelsattest
For nokre stillingar er det krav om at søkar skal levere politiattest. 
På nettsida til Politiet kan du lese om politiattest/vandelsattest. Her finn du og eit eige søknadsskjema.

Login for redigering Login for redigering