Ledige stillingar

Her finn du oversikt over ledige stillingar i Åmli kommune.
Om oversikten under er tom er det for tida ingen ledige stillingar.

Sjå utfyllande informasjon i boksen "Jobbe i Åmli" til høgre. 

Sist endra 27.06.2016
16.
oktober
Basseng

Det er ledig stilling som badevakt for det offentlege badet på Åmli skule. Badevakta vil ha ansvar for sikkerheit, billettsal og reinhald. Arbeidstida er måndagar frå kl. 16.30-18.30 og fredagar frå kl. 17.00-21.00 frå oktober og ut april, samt enkelte søndagar.

Ill Sykepleier 2

Helse og velferd har ledig fast sjukepleier stilling i 70% frå 01.12.17. Stillinga er ved somatisk og skjerma avdeling og er på dag og kveld med arbeid kvar 3.helg. I turnusen er det langt inn 4 ekstra helger i året. 

Ill Sykepleier.jpg

Helse og velferd har ledig mellombels stilling som sjukepleier i 70-100% stilling frå 01.11.17 – 30.08.18, med moglegheit til forlenging. Stillinga har arbeid kvar 3.helg ved somatisk avdeling og skjerma. 

Barnevernbygg på Brokelandsheia

Fra 1.1.2018 er det ledig 100 % stilling som barnevernkonsulent ved Barneverntjenesten Øst i Agder. Nettopp du kan være den søkeren vi ønsker å ansette. Søknadsfrist 01.11.2017. 

Jobbe i Åmli

Elektronisk søknadsskjema
For å søke på stilling i Åmli kommune må du bruke elektronisk søknadsskjema.

SØKNADSSKJEMA

Søkerliste og offentlighet
Når du søker på stilling i Åmli kommune er søknaden din eit offentleg dokument på lik linje med dei fleste andre kommunale dokument. Dette er stadfesta i kommunen sitt informasjons-reglement. Vi gjer merksam på at kommunen har offentleg søkarliste som er tilgjengelig for alle, og at opplysningar frå søknadsskjemaet (CV-en) er med i utvida søkarliste som søkarar kan få på forespørsel.

Politiattest - vandelsattest
For nokre stillingar er det krav om at søkar skal levere politiattest. 
På nettsida til Politiet kan du lese om politiattest/vandelsattest. Her finn du og eit eige søknadsskjema.

Login for redigering Login for redigering