Ledige stillingar

Her finn du oversikt over ledige stillingar i Åmli kommune.
Om oversikten under er tom er det for tida ingen ledige stillingar.

Sjå utfyllande informasjon i boksen "Jobbe i Åmli" til høgre. 

Sist endra 27.06.2016
19.
juni
Gravid

Det er nå ledig fast 90 % stilling som jordmor i kommunene Vegårshei, Gjerstad og Åmli, gjeldende fra 01.01.18.
Disse kommunene
har de siste årene hatt felles jordmor, og ønsker å fortsette denne praksisen da det er mange fordeler å ha en slik organisering.
 

02.
juni
Legeveske

Åmli kommune har ledig 100% midlertidig stilling som kommunelege ved Åmli legekontor fra 01.09.2017 til 31.08.2018. Det er et kontor med to fastlegestillinger og en turnuslege. 

Jobbe i Åmli

Elektronisk søknadsskjema
For å søke på stilling i Åmli kommune må du bruke elektronisk søknadsskjema.

SØKNADSSKJEMA

Søkerliste og offentlighet
Når du søker på stilling i Åmli kommune er søknaden din eit offentleg dokument på lik linje med dei fleste andre kommunale dokument. Dette er stadfesta i kommunen sitt informasjons-reglement. Vi gjer merksam på at kommunen har offentleg søkarliste som er tilgjengelig for alle, og at opplysningar frå søknadsskjemaet (CV-en) er med i utvida søkarliste som søkarar kan få på forespørsel.

Politiattest - vandelsattest
For nokre stillingar er det krav om at søkar skal levere politiattest. 
På nettsida til Politiet kan du lese om politiattest/vandelsattest. Her finn du og eit eige søknadsskjema.

Login for redigering Login for redigering