Ledige stillingar

Her finn du oversikt over ledige stillingar i Åmli kommune.
Om oversikten under er tom er det for tida ingen ledige stillingar.

Sjå utfyllande informasjon i boksen "Jobbe i Åmli" til høgre. 

Sist endra 16.04.2018
Barnehagebarn ser mot Trogfjell

I Åmli kommune er det tre kommunale barnehager. Beverborga barnehage i Åmli sentrum, Mosberg barnehage på Selåsvatn og barnehagen på Dølemo Oppvekstsenter. Barnehageåret 2018/2019 er det et antall ledige stillinger som pedagog og spesialpedagog. Noe er fast og noe er vikariat. I tillegg er det noe ledig stilling som fagarbeider.

06.
april
Helsesekretær

Vi har ledig 60% mellombels stilling som helsesekretær ved Åmli legekontor i tida 01.06.2018 - 31.08.2019.
Ved Åmli legekontor er det to fastleger og en turnuslege, samt fire helsesekretærer. Åmli legekontor er organisert under eining for Helse og velferd sammen med fysioterapeut og pleie og omsorg.

Fant du det du leita etter?

Jobbe i Åmli

Elektronisk søknadsskjema
For å søke på stilling i Åmli kommune må du bruke elektronisk søknadsskjema.

SØKNADSSKJEMA

Søkerliste og offentlighet
Når du søker på stilling i Åmli kommune er søknaden din eit offentleg dokument på lik linje med dei fleste andre kommunale dokument. Dette er stadfesta i kommunen sitt informasjons-reglement. Vi gjer merksam på at kommunen har offentleg søkarliste som er tilgjengelig for alle, og at opplysningar frå søknadsskjemaet (CV-en) er med i utvida søkarliste som søkarar kan få på forespørsel.

Politiattest - vandelsattest
For nokre stillingar er det krav om at søkar skal levere politiattest. 
På nettsida til Politiet kan du lese om politiattest/vandelsattest. Her finn du og eit eige søknadsskjema.

Login for redigering Login for redigering