Trykk på overskriftene for å sortere
Tittel Publisert Type
01 Innkalling PL 6. juni med saksliste.pdf PDF, 59 kB

31.05.2016 Filtype
02 SAK Vanndrag med snøscooter - ToppÅmli-dagen v Åmli og Nissedal Motorklubb.pdf PDF, 126 kB

31.05.2016 Filtype
021 Søknad dat.23.05.2016 m kartvedlegg.PDF PDF, 639 kB

31.05.2016 Filtype
03 SAK Søknad om frådeling av areal på gnr 20 bnr 1.pdf PDF, 119 kB

31.05.2016 Filtype
031 Søknad om fradeling av grunneiendom - gnr 20 bnr 1.PDF PDF, 730 kB

31.05.2016 Filtype
032 Kart.PDF PDF, 314 kB

31.05.2016 Filtype
04 SAK Søknad om frådeling av areal på gnr 20 bnr 3.pdf PDF, 119 kB

31.05.2016 Filtype
041 Søknad om deling av grunneiendom - gnr 20 bnr 3.PDF PDF, 715 kB

31.05.2016 Filtype
042 Kart.PDF PDF, 324 kB

31.05.2016 Filtype
05 SAK Søknad om frådeling av areal på gnr 20 bnr 10.pdf PDF, 118 kB

31.05.2016 Filtype
051 Søknad om deling av grunneiendom - gnr 20 bnr 10.PDF PDF, 656 kB

31.05.2016 Filtype
052 Kart.PDF PDF, 307 kB

31.05.2016 Filtype
06 SAK Søknad om frådeling av areal med utleigehytter på gnr 62 bnr 2 - Gjermundnes.pdf PDF, 125 kB

31.05.2016 Filtype
061 Søknad om fradeling av tomt på gnr 62 bnr 2 i Åmli kommune.PDF PDF, 105 kB

31.05.2016 Filtype
062 Foto.pdf PDF, 318 kB

31.05.2016 Filtype
063 Situasjonsplan.pdf PDF, 198 kB

31.05.2016 Filtype
07 SAK Klage på avslag om fradeling av parsell til hytteformål gnr. 14, bnr. 2 - Klage tas ikke til følge.pdf PDF, 147 kB

31.05.2016 Filtype
071 Klage på avslag om fradeling av parsell til hytteformål gnr. 14, bnr. 2.PDF PDF, 2 MB

31.05.2016 Filtype
08 SAK Friviljug vern Storåna på gnr. 6 bnr 2 0g 3 - høyringsuttale..pdf PDF, 112 kB

31.05.2016 Filtype
081 Innspel oppstartmelding dat. 28.04.2016.PDF PDF, 692 kB

31.05.2016 Filtype
082 Kartutsnitt kommuneplan område F32..PDF PDF, 3 MB

31.05.2016 Filtype
083 Høyringsutgåve Storåna naturreservat..PDF PDF, 8 MB

31.05.2016 Filtype
083 Kart Storåna naturreservat..PDF PDF, 5 MB

31.05.2016 Filtype
09 SAK Friviljug vern av Gaupenapen-Kjestjønnfjell - høyringsuttale..pdf PDF, 106 kB

31.05.2016 Filtype
091 Innspel friviljug vern av Gaupenapen-Kjestjønnfjell dat. 19.05.2016..PDF PDF, 847 kB

31.05.2016 Filtype
092 Høyringsutgåve friviljug vern av Gaupenapen-Kjestjønnfjell..PDF PDF, 8 MB

31.05.2016 Filtype
093 Friviljug vern av Gaupenapen-Kjestjønnfjell - kart..PDF PDF, 5 MB

31.05.2016 Filtype
Login for redigering Login for redigering