Trykk på overskriftene for å sortere
Tittel Publisert Type
01 Innkalling F 6 juni.pdf PDF, 115 kB

31.05.2016 Filtype
02 SAK Bygging av sandhall.pdf PDF, 160 kB

31.05.2016 Filtype
021 Innspill til prosess for realisering av av sandhall i Åmli - Dristug volleyball 05.05.2016.PDF PDF, 328 kB

31.05.2016 Filtype
021 Ny sandhall i Åmli - Sluttrapport frå arbeidsgruppe 14.09.2012.PDF PDF, 3 MB

31.05.2016 Filtype
021 Oppdatert kostnadsoverslag 12.05.2016 - Sammendrag.PDF PDF, 101 kB

31.05.2016 Filtype
021 Regjeringen.no - Vil ha friere skolevalg.PDF PDF, 81 kB

31.05.2016 Filtype
021 Særutskrift - Etablering av landslinje for sandvolleyball - bygging av sandhall.pdf PDF, 131 kB

31.05.2016 Filtype
021 Særutskrift - Sandhall - vidare arbeid.pdf PDF, 573 kB

31.05.2016 Filtype
021 Vedtak i Fylkesutvalget 02.02.2016 - MIDLER TIL MARKEDSFØRING AV SKOLETILBUDET VED AVDELING ÅMLI SKOLEÅRET 2016-2017.PDF PDF, 128 kB

31.05.2016 Filtype
03 SAK Evaluering av prisreduksjon på tomteprisene i Århuskleiva.pdf PDF, 161 kB

31.05.2016 Filtype
031 Forskrifter for kommunalt tilskot til bustadføremål.PDF PDF, 513 kB

31.05.2016 Filtype
031 Vedteke bustadpolitisk handlingsplan.PDF PDF, 513 kB

31.05.2016 Filtype
04 SAK Søknad om økonomisk støtte til Åmli og Nissedal motorklubb.pdf PDF, 109 kB

31.05.2016 Filtype
05 SAK Tildeling hjort 2016..pdf PDF, 121 kB

31.05.2016 Filtype
051 Søknad om hjortekvote 2016 - Ytre Åmli storvald.pdf PDF, 39 kB

31.05.2016 Filtype
06 SAK Tildeling elg 2016.pdf PDF, 112 kB

31.05.2016 Filtype
07 SAK Rådmannens forslag til strukturelle endringer 2016.pdf PDF, 234 kB

31.05.2016 Filtype
08 SAK Forslag til nytt delegasjonsreglement.pdf PDF, 104 kB

31.05.2016 Filtype
081 Forslag til nytt delegasjonsreglement.pdf PDF, 613 kB

31.05.2016 Filtype
081 Gjeldende Delegasjonsreglement.pdf PDF, 461 kB

31.05.2016 Filtype
09 SAK Godtgjøring til fast tilsette som tar ekstra vakter i ferieperioden veke 26-32 ved Helse og velferd.pdf PDF, 113 kB

31.05.2016 Filtype
10 SAK Budsjettregulering pr mai 2016.pdf PDF, 239 kB

31.05.2016 Filtype
101 Budsjettregulering - Notat Habilitering og ressurs.pdf PDF, 209 kB

31.05.2016 Filtype
101 Budsjettregulering - Notat Helse og velferd.pdf PDF, 151 kB

31.05.2016 Filtype
101 Budsjettregulering - Notat Oppvekst.pdf PDF, 217 kB

31.05.2016 Filtype
101 Budsjettregulering - Notat Rådmannens stab.pdf PDF, 218 kB

31.05.2016 Filtype
101 Budsjettregulering - Notat Samfunn.pdf PDF, 147 kB

31.05.2016 Filtype
Login for redigering Login for redigering