Trykk på overskriftene for å sortere
Tittel Publisert Type
01 Innkallling ADM med saksliste og DV.pdf PDF, 77 kB

31.05.2016 Filtype
02 SAK Rådmannens forslag til strukturelle endringer 2016.pdf PDF, 234 kB

31.05.2016 Filtype
03 SAK Opphør av fast ordning med stedfortredertjeneste i enhetene.pdf PDF, 131 kB

31.05.2016 Filtype
031 Opphør stedfortrederordning - Epost fra rådmann til arbeidstakerorg Høring.pdf PDF, 69 kB

31.05.2016 Filtype
031 Opphør stedfortrederordning - innspill fra Delta.pdf PDF, 128 kB

31.05.2016 Filtype
031 Opphør stedfortrederordning - innspill fra NITO 10 mai 2016.pdf PDF, 200 kB

31.05.2016 Filtype
031 Opphør stedfortrederordning - innspill fra NITO 4 mars 2016.pdf PDF, 322 kB

31.05.2016 Filtype
031 Opphør stedfortrederordning - Paragraf 13 HTA.pdf PDF, 211 kB

31.05.2016 Filtype
031 Opphør stedfortrederordning - Retningslinjer for ordningen.pdf PDF, 15 kB

31.05.2016 Filtype
031 Opphør stedfortrederordning - Vedtak om innføring av ordningen.pdf PDF, 26 kB

31.05.2016 Filtype
04 SAK Forslag til nytt delegasjonsreglement.pdf PDF, 104 kB

31.05.2016 Filtype
041 Forslag til nytt delegasjonsreglement.pdf PDF, 613 kB

31.05.2016 Filtype
041Gjeldende Delegasjonsreglement.pdf PDF, 461 kB

31.05.2016 Filtype
05 SAK Godtgjøring til fast tilsette som tar ekstra vakter i ferieperioden veke 26-32 ved Helse og velferd.pdf PDF, 113 kB

31.05.2016 Filtype
06 SAK Strategisk plan for Velferdsteknologi for Østre Agder.pdf PDF, 122 kB

31.05.2016 Filtype
061 Strategisk rammeplan for velferdsteknologi 2015-2018.pdf PDF, 5 MB

31.05.2016 Filtype
07 SAK Budsjettregulering pr mai 2016.pdf PDF, 239 kB

31.05.2016 Filtype
071 Budsjettregulering - Notat Habilitering og ressurs.pdf PDF, 209 kB

31.05.2016 Filtype
071 Budsjettregulering - Notat Helse og velferd.pdf PDF, 151 kB

31.05.2016 Filtype
071 Budsjettregulering - Notat Oppvekst.pdf PDF, 217 kB

31.05.2016 Filtype
071 Budsjettregulering - Notat Rådmannens stab.pdf PDF, 218 kB

31.05.2016 Filtype
071 Budsjettregulering - Notat Samfunn.pdf PDF, 147 kB

31.05.2016 Filtype
Login for redigering Login for redigering