Betalingssatsar i barnehage og SFO

Ein betalar for 11 månader i året, og får ikkje rekning i juli. Betalingsfristen er den 30. i kvar månad.

BARNEHAGE


Foreldrebetaling - Betalingssatser i Åmli kommunale barnehager

Maksprisen for en heltidsplass per måned er foreslått til 2 910 kroner. Det betyr at maksprisen for en heltidsplass per år er 32 010 kroner. Maksimalsatsene blir fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak.

De nye satsene for foreldrebetaling i Åmli kommunale barnehager blir som følger:

Fra og med 1. januar 2018:
5 dager i uken: kr 2 910,-
4 dager i uken: kr 2 474,-
3 dager i uken: kr 2 102,-
2 dager i uken: kr 1 787,-

Gjeldende satser er i tråd med retningsgivende maksimalsatser og blir regulert i tråd med endringen av disse (jfr. pkt 10 i barnehagens vedtekter)

Kost - gjeldende fra høsten 2015:
5 dager i uken: kr 300,-
4 dager i uken: kr 240,-
3 dager i uken: kr 180,-
2 dager i uken: kr 120,-

Søskenmoderasjon:
Barnehagen har søskenmoderasjon: 30 % for barn nr. 2 og 75 % for øvrige. Søskenmoderasjonen gjelder ikke kost eller ved kjøp av enkeltdager

 

SFO


Årsavgifta blir delt i 10 terminar. Det blir sendt ut fire rekningar om hauseten og seks rekningar om våren. Det kan være mogleg å kjøpe ekstra timar i SFO til kr 50,- pr time.

Satsane kan bli endra årleg etter behandling i kommunestyret.

Opphaldstid:
Opphald full tid, fra 12 t. eller meir, kr. 2100,- pr. mnd.
Opphald frå 5 t inntil 12 t. pr uke kr. 1200,- pr. mnd.
Minstepris inntil 5 t. pr. uke, kr. 700,- pr. mnd.

Dagsats kr. 200,- for enkeltdagar og feriar.
Vekesats kr. 550,-
Kjøp av enkelttimar kr. 50,-

Kost:
5 dagar pr. veke: kr. 100,- pr. månad
4 dagar pr. veke: kr. 80,- pr. månad
3 dagar pr. veke: kr. 60,- pr. månad
2 dagar pr. veke: kr. 40,- pr. månad

Søskenmoderasjon:
Det blir gjeve 30 % søskenmoderasjon for barn nr. 2, og 75 % søskenmoderasjon for barn nr. 3.
Viss søsken har ulik opphaldstid, er det barnet med lengst opphaldstid som betaler full sats. Barnet med lågast opphaldstid får søskenmoderasjon.

Dersom borna blir henta for seint vil ein krevje eit tilleggsgebyr på kr 100,- pr påbyrja kvarter.

Sist endra 20.03.2018
Fant du det du leita etter?

Kontaktinformasjon

Tore Flottorp

Leiar oppvekst
Telefon :37 18 52 19
Mobil :950 89 697
E-post :tore.flottorp@amli.kommune.no
Login for redigering Login for redigering