Grunnskuleopplæring

Åmli kommune har to skular: Åmli skule og Dølemo oppvekstsenter.

Grunnskuleelevane har rett til å gå på den skulen som ligg nærast heimen, eller den skulen dei soknar til, jf § 8.1 i Opplæringslova.

Informasjon til foresatte om rettar og pliktar i skulen (Udir).

Innmelding av elever i første klasse skjer normalt i løpet av januar året før skolestart. Dei som er usikre på kva skule barnet soknar til, kan vende seg til skuleleiar.

Sist endra 11.03.2015

Kontaktinformasjon

Tore Flottorp

Leiar oppvekst
Telefon :37 18 52 19
Mobil :950 89 697
E-post :tore.flottorp@amli.kommune.no
Login for redigering Login for redigering