Handel og Service

Eit godt utbygd handels- og servicetilbod retta mot både innbyggarane og næringslivet er grunnleggande og viktige funksjonar for lokalsamfunnet. Dette auker attraktiviteten både som buplass og som ein plass der det er attaktivt å drive næringsverksemd.

Åmli har eit godt handels- og servicetilbud i sentrum, tilbudet overstig på sett og vis det som befolkningsgrunnlaget skulle tilseie. Mange grendebutikkar er viktige for busettinga lokalt der dei er lokaliserte.

Viktigaste faktoren for å oppretthalde og vidareutvikle desse tilbuda er at innbyggarane og dei lokale bedriftene bruker dei tilbuda som er lokalt i størst mogleg utstrekning.

Sist endra 30.10.2012
Fant du det du leita etter?

Kontaktinformasjon

Tarjei Retterholt

Næringsrådgjevar
Telefon :37 18 52 61
E-post :tarjei.retterholt@amli.kommune.no
Tarjei Retterholt
Login for redigering Login for redigering