Renovasjon

Beskriving

Kommunen skal sørgje for å samle inn hushaldsavfall (tvungen renovasjon). Hushaldsavfall er rekna som avfall frå private hushald, òg større gjenstandar slik som inventar. Stativ og liknande blir sette opp slik kommunen avgjer. Farleg avfall skal ikkje blandast med vanleg hushaldsavfall, men leverast på eige mottak. Det finst òg eigne returordningar for bestemte typar avfall. Kommunen kan etter søknad frita bestemte eigedommar frå den kommunale innsamlinga.

Oppdatert

29.09.2017 15:53

Målgruppe

Private hushald

Pris

Renovasjonsgebyret er fastsett i kommunal forskrift.

Referansar

Sist endra 23.07.2018
Fant du det du leita etter?

Kontaktinformasjon

. Indre Agder og Telemark Avfallsselskap

Telefon :35 04 83 50
E-post :iata@iata.no
Login for redigering Login for redigering