Borgarleg vigsel i kommunen

Frå 1. januar 2018 kan du gifte deg borgarleg i kommunen.

NB: Åmli kommune arbeider med tilbodet, og detaljane vil bli publisert her når dei er klare. Kommunestyret skal behandle sak på dette i sitt møte 26. oktober 2017.  

For å inngå ekteskap i Noreg, må Staten først gjennomføre ei prøving av ekteskapsvilkåra. Dette utførast av folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor. Deretter får dykk ein prøvingsattest som er gyldig i fire månader. Sjå Skatteetatens Veien til ekteskapet - steg for steg

Om du vil gifte deg borgarleg i løpet av 2017, kan dette framleis gjerast i Tingretten i Arendal.
 

Ekteskap - Klikk for stort bilete

Sist endra 04.10.2017

Kontaktinformasjon

Informasjonssenter Rådhuset

Telefon :37 18 52 00
E-post :post@amli.kommune.no
Artikkel (1)
Tenestebeskrivelse NTK (1)
Login for redigering Login for redigering