Borgarleg vigsel i kommunen

Frå 1. januar 2018 kan du gifte deg borgarleg i kommunen. Under kan du lese meir om tilbodet.
 

Slik går du fram om du vil gifte deg borgarleg:

 1. For å inngå ekteskap i Noreg, må Staten først gjennomføre ei prøving av ekteskapsvilkåra. Dette utførast av folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor. Deretter får du ein prøvingsattest som er gyldig i fire månader.
  Finn veiledning på Skatteetaten.no eller Norge.no

  NB: Frå juni 2018 kan denne prøvinga foregå elektronisk - meir informasjon kjem.

   
 2. Når du har mottatt prøvingsattest kan du ta kontakt med kommunen for å avtale tid og stad. Hugs at dette må gjerast i god tid, seinast tre veker før ønska bryllaupsdato.

Alle som ønskjer det kan gifte seg borgarleg i Åmli kommune.

Det er tre funksjonar i kommunen som har vigselsmyndighet: ordførar, varaordførar og rådmann.

Tilbodet er gratis så lenge du vil gifte deg i lokala kommunen tilbyr og i vår opningstid.

 • Kommunen tilbyr kommunestyresalen eller ordførar sitt kontor til ritualet.
 • Dersom du har ønskje om anna lokale/pynt enn det kommunen tilbyr, eller andre ting (musikk, diktlesning e.l.) må du ordne og betale dette sjølv.
 • Dersom du har ønskje om å gifte deg utanfor opningstida må du betale kr. 1 000.
 • Dersom du har andre ønske utover retningslinene kan kommunen krevje gebyr tilsvarande ekstrakostnader.
   

Etter vigselen


Brudeparet vil få tilsendt midlertidig vigselsattest. Kommunen sender denne også til folkeregisteret som utstedar endeleg vigselsattest.

Om du skal endre namn som resultat av vigselen, må du ordne dette sjølv. Søknad finst på Skatteetaten sine nettsider.

Om du har endra namn og skal på bryllupsreise i utlandet, må du sørge for at namnet i passet stemmer med namnet på billetten. Hvis ikkje kan du få problem ved innsjekking.

Treng du nytt pass? Ta kontakt med politiet i ditt distrikt.
 

Dette fagområdet er nytt for oss, så vi ber om forståing for at rutiner m.m. rundt dette kan bli endra undervegs.

Ekteskap - Klikk for stort bilete

Kommunestyret har i møte 26.10.2017 vedtatt retningsliner for ordninga, desse er som følgjer:

Retningslinjer for kommunale vigsler i Åmli kommune:

 1. Ordfører, varaordfører og rådmann vier ved borgerlig vigsel i Åmli kommune.
   
 2. Tilbudet er åpent for alle.
   
 3. Avtale om slik vigsel må inngås i god tid, senest tre uker i forveien. Det er en forutsetning at brudeparet har innhentet prøvingsattest før avtale inngås.
   
 4. Vigsel foregår i utgangspunktet i kommunens lokaler i åpningstiden. Annet kan avtales spesielt i hvert enkelt tilfelle.
   
 5. Tilbudet er gratis så lenge vigsel foregår i kommunens lokaler i åpningstiden.
 • Dersom vigsel skal foregå i annet lokale der det må betales leie, må brudeparet selv dekke leien.
 • Dersom brudeparet ønsker pynt ut over det kommunen tilbyr, må de ordne og betale dette selv.
 • Ved vigsel på lørdag eller utenfor ordinær åpningstid, betales det gebyr på kr 1000,-.
 • Ved andre ønsker kan kommunen kreve gebyr tilsvarende ekstrakostnader.
 1. Det administrative ansvaret for vigselsordningen delegeres til Rådmannen.
Sist endra 24.05.2018
Fant du det du leita etter?

Kontaktinformasjon

Informasjonssenter Rådhuset

Telefon :37 18 52 00
E-post :post@amli.kommune.no
Tenestebeskrivelse NTK (1)
Login for redigering Login for redigering