Vaktmeister - ambulerande

Beskriving

Vaktmeisteren kan komme heim til deg og hjelpe til med enkle, praktiske gjeremål, slik som mindre reparasjonar og vedlikehaldsarbeid. Du treng kanskje hjelp til å montere eller fjerne eit tekniske hjelpemiddel eller få installert ein tryggingsalarm.

Oppdatert

29.09.2017 16:29

Målgruppe

Du er eldre eller funksjonshemma og bur heime

Rettleiing

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søkje om vaktmeisterteneste, eller du kan be andre hjelpe deg dersom du har behov for det. Dersom ein annan søkjer på dine vegner, må vedkommande ha fullmakt.

Sist endra 23.07.2018
Fant du det du leita etter?

Kontaktinformasjon

Tom Helge Pedersen

Ambulerande vaktmeister
Mobil :992 11 759
E-post :
Login for redigering Login for redigering