Ledige stillingar

Her finn du oversikt over ledige stillingar i Åmli kommune.
Om oversikten under er tom er det for tida ingen ledige stillingar.

Sjå utfyllande informasjon i boksen "Jobbe i Åmli" til høgre. 

Sist endra 16.04.2018

Utlysing av stilling som driftsoperatør er trukket inntil videre. Ta kontakt med kommunen for mer informasjon. 

18.
september
Basseng

Det er f.o.m. 09.10.18 ledig en 12% fast stilling som badevakt for det offentlige badet på Åmli skule.
Badevakten vil ha ansvar for sikkerhet og billettsalg. 

14.
september
Vaske

Samfunnsavdelinga har ledig en 50% stilling som reinhaldar.
Vi har reinhaldet på kommunale bygg og lokalar i Åmli kommune. Det er noe teamarbeid.

Fant du det du leita etter?

Jobbe i Åmli

Elektronisk søknadsskjema
For å søke på stilling i Åmli kommune må du bruke elektronisk søknadsskjema.

SØKNADSSKJEMA

Søkerliste og offentlighet
Når du søker på stilling i Åmli kommune er søknaden din eit offentleg dokument på lik linje med dei fleste andre kommunale dokument. Dette er stadfesta i kommunen sitt informasjons-reglement. Vi gjer merksam på at kommunen har offentleg søkarliste som er tilgjengelig for alle, og at opplysningar frå søknadsskjemaet (CV-en) er med i utvida søkarliste som søkarar kan få på forespørsel.

Politiattest - vandelsattest
For nokre stillingar er det krav om at søkar skal levere politiattest. 
På nettsida til Politiet kan du lese om politiattest/vandelsattest. Her finn du og eit eige søknadsskjema.

Login for redigering Login for redigering