Rådmannens stab

Rådmannens stab har 11 tilsette fordelt på 8,2 årsverk totalt inkl. kontorfaglæring.

Eininga leverer i hovudsak interne tenester til resten av organisasjonen, både på einings- og tilsettnivå. I tillegg har eininga nokre tenester som leverast direkte til kommunen sine innbyggjarar.

Interne tjenester

 • Økonomi – herunder budsjettoppfølging og bistand til budsjettering
 • Rekneskap – herunder reknskapsoppfølging, kommunal innkreving samt føring av reknskap for Kyrkjeleg Fellesråd
 • Lønn
 • Personal
 • Arkivteneste, postekspedering m.m.
 • Systemansvar/utvikling - sak-/arkivsystem
 • Politisk møtesekretariat

Eksterne tjenester (tjenester som leveres til kommunens innbyggere)

 • Resepsjon og sentralbord

 • Nettside, webredaktør, facebook

 • Sommarjobb til ungdom

 • Bevillings- og skjenkesaker

 • Eigedomsskattekontor

 • Folkehelsekoordinator

 • Prosjektarbeid levekår

 • Valsekretariat (Stortings- og kommunestyreval)

Tilsette i eininga

Sist endra 19.02.2016
Arkiv

I følge arkivlova § 6 er alle offentlege organ pålagt å ha arkiv. Kommunale arkiv skal dokumentere den politiske og den administrative saksbehandlinga og vedtaka i kommunen.

Informasjonssenteret

Informasjonssenteret finn du i 1. etasje i Rådhuset.
Sentralbordet er plassert her og det er vi som svarer eller videresender mail sendt til post@amli.kommune.no

Illustrasjon av epost

Åmli kommune oppmodar innbyggjarar til å sende sakspost til post@amli.kommune.no i staden for direkte til saksbehandlar si epostadresse.

Fant du det du leita etter?

Kontaktinformasjon

Terje Beruldsen

Leiar rådmannens stab
Telefon :37 18 52 02
Mobil :960 10 062
E-post :terje.beruldsen@amli.kommune.no
Login for redigering Login for redigering