Søylepytt på Dølemo

Barn som har rett til plass skal ha fylt et år innen 31. august, ha folkeregistret adresse i Åmli kommune, og ha søkt innen fristen. Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars. Regjeringen ønsker å gi flere barn rett til barnehageplass. Departementet har sendt på høring et forslag om å utvide retten til barnehageplass.

Organisasjonskart

Fra 01.01.16 har Åmli kommune fått ny organisasjonsstruktur. Kommunen har gått fra 11 til 4 tjenesteenheter.

eFaktura

Kommunestyret vedtok i K-sak 15/182 å innføre fakturagebyr, stort kr 45, på alle fakturaer som omfattar papirfaktura samt avtalegiro frå 2016. Åmli kommune tilbyr imidlertid elektronisk faktura. Dei kundane som vel elektronisk faktura vert friteke for gebyret. 

Penger

Åmli kommunestyre fastsette i møte 17.12.2015 nye satsar for gebyr for byggesaksbehandling, gebyr for vatn og avløp, gebyr for feietenesta, gebyr for renovasjon.
Nærare opplysningar om satsane vert gitt av eining for Samfunn (tlf 371 85 253)

Ill mor og datter

Barneverntjenestene i kommunene Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli har slått seg sammen og flytter inn i helt nye lokaler på Brokelandsheia i Gjerstad. Navnet er Barneverntjenesten Øst i Agder, og det er Gjerstad kommune som er vertskommune. Noen brukere vil få ny kontaktperson, men vil inntil dette er avklart kunne ta kontakt med «sin» faste kontaktperson. 

Fant du det du leita etter?
Login for redigering Login for redigering