Valg2

I Åmli kommune kan du avgje ordinær førehandsrøyst frå torsdag 10. august til og med fredag 8. september i rådhuset i tidsromet frå kl. 08.30 til 15.00 (måndag – fredag).

01.
august
Skolestart

Åmli skule: 1.-10. klasse starter torsdag 17. august kl. 08.30.

Dølemo Oppvekstsenter: 1.-4. klasse starter torsdag 17. august kl. 09.00.

Ill manntal

For å kunne røyste ved stortingsvalet må du stå i manntalet. Du kan berre røyste på valdagen i den kommunen du står manntalsført i pr 30. juni i år. Manntalet for Åmli kommune ligg nå til gjennomsyn på rådhuset, og vil ligge ute fram til valdagen 11. september. 

Ill Sykepleier.jpg

Åmli kommune sender med dette på høring kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem (PDF, 341 kB). Forskriften er utarbeidet i tråd med endringene i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven som trådte i kraft 1.jaunar 2017.07.20 

Vann.jpg

Til opplysning så er drikkevannet for Nelaug vannverk friskmeldt, og kokeforbudet er derfor opphevet. Abonnentene har fått beskjed via sms varsling. Pga ferieavvikling er dessverre ikke denne nyheten kommet ut på vår heimeside før nå.

Login for redigering Login for redigering