Gangseifjellet

Per i dag har vi ledig stilling som rådgjevar, saksbehandlar, to sjukepleiarar, helsefagarbeidar og ved kjøkken vaskeri og reinhald ved eining for helse og velferd. Dersom du er interessert i stillingane kan du sjå heile utlysingsteksta og finne elektronisk søknadsskjema under "Ledige stillingar"

Hogstmaskin

På grunn av den ekstreme tørken har brannsjefene på Agder besluttet å inndra alle dispensasjoner som er gitt i forbindelse med skogsdrift. Dette med bakgrunn i den meget krevende situasjonen med lav grunnvannstand og store deler av vegetasjon er så tørr at det antennes lett. Den store skogbrannfaren vil holde seg ut juli, slik det ser ut nå.

Vaske

Helse og velferd har ledig stilling ved kjøkken, vaskeri og renhold. Det er en service enhet til omsorgssenteret.  Enheten er ansvarlig for ernæring, renhold og vask av tøy.  De ansatte jobber i fellesturnus og bidrar i felleskap til at alle tjenesten blir levert. Det er primært renholdsvakter, med arbeid hver 3.søndag som assistent på kjøkkenet.  Stillingen kan bli fast i løpet av desember 2018.

Sykepleiestudent

Helse og velferd består av institusjon og hjemmesykepleie, samt legekontor og fysioterapi.

Vi søker etter helsefagarbeider til langtidsavdeling / skjerma avdeling. Vi har totalt 10 langtidsplasser og 3 korttidsplasser.

Vi søker etter helsefagarbeider til 3 faste 60% stillinger hovedsakelig på kveld med arbeid 3.hver helg og med 4 ekstra helger fordelt pr år. Stillingane er ledige frå 01.09.2018.

 

Ill Helsepersonell 2.jpg

Ved Helse og velferd er der ledig fast stilling som sjukepleier med arbeid på institusjon.

Med arbeid kvar 3 helg. Som sjukepleier vil du oppleve å ha sjukepleieansvar både ut og inne spesialt i helgene, derfor er viktig at du har sertifikat.  

Stillinga er ledig frå dags dato.

Fant du det du leita etter?
Login for redigering Login for redigering