Munnbind

Legekontoret vil være stengt 7. mars 2017 grunnet overgang til nytt nettverk. Det vil være lege og annet helsepersonell på kontoret, men store deler av dagen uten tilgang på nødvendig utstyr knyttet til nettverk (PC med journalsystem og pasientopplysninger og blant annet mulighet for å ta EKG). Vi vil derfor ikke sette opp til konsultasjoner denne dagen, og ha begrenset mulighet til å hjelpe.

Klubbe

Protokoll frå kommunestyremøtet 16. februar ligg nå ute i innsynsmodulen. Klikk inn på "Politikk" og "Møteinnkalling/protokoll" og vidare til den møtedatoen og det utvalet du er interessert i.

Travløp

Også i år er det mulig å søke Åmli kommune om sponsormidler til større arrangementer. Søknadsfristen settes til 28.2.17, og søknaden bør inneholde beskrivelse av arrangementet, sted og dato og budsjett. I tillegg bør den si noe om profilering av kommunen som sponsor.

Skolebarn Illustrasjon

Barn født i 2011 er velkommen til innskriving på skolene på følgende tider:
    Dølemo skole: Tirsdag 7. mars fra kl. 09.00 – 11.00.
    Åmli skule: Torsdag 9. mars fra kl. 08.30 - 14.00.


Alle barn som skal begynne på skolen høsten 2017, som står i folkeregisteret i kommunen, vil få brev om innskrivinga.

Klubbe

Inkalling til Kommunestyret 16. februar ligg nå ute i innsynsmodulen under "Politikk" og "Møteinnkalling/protokoll".

Login for redigering Login for redigering