Barn på toppen av Trogfjell

Det blir møte i Åmli turistfourm tysdag 28. mars kl 19.00 på Åmli rådhus.
Tema er "kva kan Åmli turistforum bidra med for å framsnakke/auke tilbodet/aktivtetar i kommunen"

Klubbe

Protokoll frå Valstyret, Formannskapet og Planutvalet 13. mars ligg nå ute i innsynsmodulen. Klikk inn på "Politikk" og "Møteinnkalling/protokoll" og vidare til den møtedatoen og det utvalet du er interessert i.

Bilde - Plattform

I Plattform jobber politi, Agderkommunene og forskere sammen for å forebygge radikalisering, hatkriminalitet og voldelig ekstremisme. Åmli kommune er med i dette arbeidet.

Av og til

Åmli kommune er en AV-OG-TIL kommune og har hatt deltakere med på Energisamling 2017. Samlingen i Oslo på Soria Moria hotell  6. og 7. mars. AV-OG-TIL er en organisasjon som arbeider med alkovett, forebygging og holdningsskapende arbeid.

Baby i blomst

Kurs i babymassasje starter opp tirsdag 21.3.17 kl. 09.30 – 10.30. Kurset er gratis og går følgende tirsdager: 28.3., 4.4. og 18.4. Informasjon om kurset ligger i mappen fra helsestasjonen, på artikkelen "Fysioterapi" her på nettsiden, eller dere kan ta kontakt med undertegnede.

Login for redigering Login for redigering