Klubbe

Inkalling til kommunestyret 26. oktober, ligg nå ute i innsynsmodulen under "Politikk" og "Møteinnkalling/protokoll".

Klubbe

Protokoll frå UNG 12. oktober og REF, ADM, Planutval og Formannskap 16. oktober ligg nå ute i innsynsmodulen. Klikk inn på "Politikk" og "Møteinnkalling/protokoll" og vidare til den møtedatoen og det utvalet du er interessert i.

 Barn som bader

Vi manglar badevakt, difor opnar dessverre ikkje fellesbadinga i symjehallen ved Åmli skule før 30. oktober. 
Meir info om symjehallen og opningstider

Helsehjerte

Åmli kommune ved Helse og velferd i samarbeid med REF (Rådet for eldre og menneske med nedsatt funksjonsevne) Inviterer til temakveld på Rådhuset onsdag 25. oktober kl. 18.00 – 19.30.

Alkovett - illustrasjon

Nokre gonger er livet kjipt. Alkohol kan verke som eit enkelt val når ein ønskjer å slappe av og gløyme problema. Alkoholen gir kanskje ei kortvarig betring, men på lengre sikt kan han forlengje eller forverre dei vanskelege tidene. Vi ønskjer å minne om at det er lurt å finne glede i noko anna enn alkohol. 

Login for redigering Login for redigering