Varsling om utbrudd av fugleinfluensa på villfugl - råd

Helsedirektoratet har kommet med informasjon om utbrudd av fugleinfluensa på villfugl i Norden.

Både Aust-Agder og Vest-Agder er definert som risikoområde og vedtaket som det vises til gjelder derfor i alle kommuner på Agder.

Det er viktig at fjørfe/tamfugl fysisk må haldast atskild frå villfugl, som et forebyggende tiltak.

Utbrudd av A(H5N8) hos villfugl i Norden

På bakgrunn av vedtak i mattilsynet og vurdering fra Folkehelseinstituttet  videreformidler Helsedirektoratet  følgende til informasjon og videreformidling til kommunene.:

 

Til orientering.

Mattilsynet (MT) har 25. november 2016 vedtatt å definere risikoområder som beskrevet i  «Forskrift om midlertidige forebyggende tiltak for å hindre smitte av høypatogen aviær influensa fra ville fugler til fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap». Områdene som omfattes er følgende fylker: Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland, Vestfold, Østfold, Buskerud, Telemark, Aust- og Vest Agder og Rogaland. Listen kan bli utvidet hvis situasjonen endrer seg.

Dette er på bakgrunn av nye funn av influensavirus A(H5N8) i fjørfe i Sverige og Finland. Vedtaket innebærer at fjørfe/tamfugl fysisk skal holdes adskilt fra villfugl. Tiltaket er forebyggende, for å unngå mulig smitte til fjørfepopulasjonen fra villfugl. I tillegg pålegger forskriften fjørfeholdere å varsle MT ved hendelser som kan indikere smitte av fugleinfluensa, og alle fjørfehold i området skal registreres hos MT.

 MT og VI overvåker situasjonen i dyrepopulasjonen i Norge nøye. Det er per i dag ikke meldt om mistenkte utbrudd av A(H5N8) i norsk fjørfe eller villfugl. Det er heller ikke meldt om tilfeller av smitte til mennesker. Ved en eventuelt påvisning av fugleinfluensavirus i norsk fugl vil kommuneoverlegen og helsetjenesten bli involvert i oppfølging av personer som har vært eksponert. Beskrivelse av dette finnes i MT sin beredskapsplan for aviær influensa. 

Sist endra 30.11.2016
Fant du det du leita etter?
Login for redigering Login for redigering