Totalforbudet på aktivitet i skog og utmark oppheves

Siste dagers nedbør, og endring i værtype i nær fremtid, gjør nå at ilagte restriksjoner på skogsdrift, linjerydding og kantslått fra brannvesenet oppheves. Lokale forhold må tas hensyn til når arbeid i skog og annen utmark skal utføres, og tilgjengelig slokkeutstyr må vurderes fortløpende da vi fremdeles har jordsmonn og vegetasjon som er tørt og utsatt. 

Oppheving av restriksjoner og forbud gjelder jakt og arbeid i skog og annen utmark.

Det presiseres at bålforbudet i tidsrommet 15. april til 15. september står som før, og at aktsomhetsplikten til enhver tid er gjeldende. Det er ikke restriksjoner på grilling på egen eiendom.

Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.

På vegne av brannsjefer på Agder
Dag Svindseth
Brannsjef ØABV

 Ungskogpleie - illustrasjonsbilde - Klikk for stort bilete

Sist endra 10.08.2018
Fant du det du leita etter?
Login for redigering Login for redigering