Til lag og foreninger i Åmli!

I Fritidserklæringen (PDF, 532 kB)fra 07.06.2016 legger Regjeringen legger opp til «Samarbeide lokalt og nasjonalt om at alle barn og ungdom skal få delta i minst én organisert fritidsaktivitet». I Åmli er vi nå i gang med dette! 

Åmli kommune har bevilget 100 000 kr som bl.a. skal brukes til å tilby alle barn i Åmli kommune i 5.-7. klasse EN gratis fritidsaktivitet i 2017.
Tiltaket tar utgangspunkt i prosjektet «Tidlig innsats for trygg oppvekst» og møtet om barnefattigdom og fritidsaktiviteter 12.09.2016, der alle lag og organisasjoner i Åmli var invitert.

Vi vil i samarbeid med Åmli skole dele ut et skjema til alle elever i 5.-7. klasse med oversikt over alle organiserte fritidsaktiviteter for den aktuelle aldersgruppa (se vedlegg (PDF, 188 kB)). Elevene skal krysse av på den aktiviteten de ønsker, og vi vil sørge for å melde dem på og betale medlemskontingent. I tillegg til at barna får en gratis fritidsaktivitet, håper vi dette tiltaket vil gi bedre rekruttering til lag og organisasjoner, samt gi en samlet oversikt over fritidsaktiviteter for barn og unge i Åmli kommune.

For å få til dette, trenger vi en tilbakemelding fra alle lag og organisasjoner på følgende:

  • Tidspunkt for den aktuelle aktiviteten (dersom flere aktiviteter, sett opp tidspunkt for hver enkelt)
  • Aldersgruppe for aktiviteten
  • Evt. maksimalt antall deltakere
  • Kort om innholdet i aktiviteten
  • Kontaktinformasjon med telefonnummer til leder/instruktør
  • Deltakeravgift pr. år (evt. pris for familiemedlemskap også)
  • Kontonummer for innbetaling av medlemskontingent
  • Evt. andre kostnader eller plikter man kan forvente i tillegg (nødvendig utstyr, turer, dugnader, kjøring osv)

Har dere andre merknader til tiltaket? Momenter vi ikke har tenkt på?

Frist for tilbakemelding: tirsdag 31. januar

Dette er i første omgang et prøveprosjekt for 5.-7. klasse. Blir tiltaket vellykket, håper vi på sikt å kunne utvide det til å omfatte alle barn og unge i Åmli.

Vi håper alle tar seg tid til å gi tilbakemelding, og ser fram til et godt samarbeid videre!

 

Fotballspill - Klikk for stort bilete

Sist endra 20.01.2017
Fant du det du leita etter?

Kontaktinformasjon

Siri Beate Stensland

Prosjektleiar levekår
Telefon :37 18 52 77
Mobil :924 49 631
E-post :siri.beate.stensland@amli.kommune.no

Tonje Ramse Trædal

Rådgjevar/kulturskulerektor
Telefon :37 18 52 64
Mobil :926 29 512
E-post :tonje.ramse.traedal@amli.kommune.no
Login for redigering Login for redigering