Sommerjobb til ungdom på 17 år

Vi har mottatt søknad frå 18 ungdomar som ønskjer sommerjobb i kommunen. Fristen for å søke om slik sommerjobb var 10. april. Ungdomane er nå fordelt til dei aktuelle einingane, og vil få brev om kor dei skal jobbe i løpet av april.

Her vil det og være informasjon om oppmøtestad, kontaktperson, tidsromet dei får tilbod om jobb og løn.
Vi har så langt som mogleg tatt omsyn til ønskje om arbeidsoppgåver og arbeidstidsrom. Likevel er det ikkje alle som kan få sitt primærønskje oppfylt.

I tilegg er det fem ungdomar som har avtalt med private/næringsdrivande, og får jobb der. Desse vil og frå epost/brev med nærare informasjon om lønn m.m. i løpet av april.

Vi ønskjer alle saman lukke til!
 

Ved bakeriet - Klikk for stort bilete Øyvind Berg

Sist endra 18.04.2016
Fant du det du leita etter?
Login for redigering Login for redigering