Sommeråpningstider i kommunen

Nokre kommunale kontor har endra åpningstider i sommarmånadane, eller er stengt ein kort periode i løpet av sommaren. Her finn du samla oversikt over dette.


NAV Åmli:


Vanlege åpningstider.
Åpningstider NAV-Åmli
 

Rådhuset:


Åpningstider frå 9. til 27. juli:
Måndag – fredag: 09.00-14.00
Dette gjeld og sentralbordet til kommunen.
 

Åmli legekontor:


Åpningstider frå 2. juli til 10. august:
Kontoret: kl 08:15-14:00
Telefonen: kl 08:15-14:30

Dr Silke Eileen Boroske har sommerferie i vekene 29-30-31-32. Desse vekene vil Dr Zdravko Dzebric være einaste lege på kontoret.
Det vil være helsesekretærvikar hos oss i vekene 28-29-30-31.
På grunn av redusert bemanning vil det berre være tilbod om øyeblikkelig hjelp i dette tidsrommet.
 

Helsestasjonen:


Åpningstider vekeene 27 - 31:
Veke 27: Stengt
Veke 28, 29, 30: Betjent tysdagar og torsdagar
Veke 31: Betjent torsdagen

Ved akutte tilfeller ber vi deg ta kontakt med fastlegen.
 

Psykisk helse, rus


Redusert bemanning i vekene 28 - 33.


Åmli bibliotek


Åpningstider i skuleferien:
Tysdag 10:00-16:00
Onsdag10:00-15:00
Torsdag10:00-16:00
Fredag 10:00-15:00
 

Åmli skule


Leiinga har ferie i tida 26. juni - 5. august.
Kontoret har heilt stengt i tida 9. juli - 4. august.
 

Åmli barnehage


Alle dei kommunale barnehagane har stengt i veke 28, 29 og 30.
 


Før og etter dei nemnte periodane har kontora vanleg åpningstid.

Kontor som ikkje er nemnt her har vanlege åpningstider.

Det presiserast at dei tilsette har vanleg arbeidstid sjølv om kontoret dei arbeider ved har redusert åpningstid. 

 

GOD SOMMAR!
 

Blomstereng med kløver - Klikk for stort bilete

Sist endra 15.06.2018
Fant du det du leita etter?

Kontaktinformasjon

Informasjonssenter Rådhuset

Telefon :37 18 52 00
E-post :post@amli.kommune.no
Login for redigering Login for redigering