Søke plass i barnehage eller SFO?

Alle som vil søke om ny eller endre gjeldende avtale om barnehageplass for 2017 - 2018, må søke før 1. mars 2017. Alle som skal søke om SFO plass for 2017 - 2018 må søke innen 1. mars.

Samordnet opptak barnehager 2017-2018


Barnehagene i Åmli har felles hovedopptak. Alle som vil søke om ny barnehageplass eller vil endre gjeldende avtale fra august 2017 må benytte elektronisk søknadsskjema.

  • Opptak nye barn.
  • Endring av oppholdstilbud/overføring til annen barnehage

Rett til barnehageplass:

Barn som fyller ett år innen utgangen av august har rett til å få plass i barnehage fra august måned.

Barn som fyller ett år i september eller oktober, har rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år.

I forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2017 ble det fattet vedtak om at også barn født i november skal få rett til barnehageplass. Denne retten skal tre i kraft i 2017. Det betyr at barn født i november 2016 vil ha rett til barnehageplass i løpet av november 2017. Utvidelsen av retten til barnehageplass forutsetter at Stortinget fatter et endelig vedtak om lovendring. Etter all sannsynlighet vil Stortinget fatte et slikt vedtak i løpet av våren 2017.

Barn med rett til plass / ev. utvidet rett til plass dvs. barn født i november 2016, må være bosatt i Åmli kommune, og ha søkt innen fristen til hovedopptak.

Barn som ikke har rett til plass kan også søke. Plass tildeles ved ledig kapasitet.

Mer informasjon og søknadsskjema
 

Samordnet opptak SFO 2017/2018


SFO er et tilbud før og etter skoletid til elever i 1. til 4. klasse og til elever med spesielle behov i 1. til 7. klasse.
Plassen er gjeldende ut 4. klasse, eller til plassen blir sagt opp eller endret.

Mer informasjon og søknadsskjema
 

Søknadsfrist for begge opptak er 1. mars 2017

 

Barn i ring - ilustrasjon - Klikk for stort bilete

Sist endra 25.01.2017
Fant du det du leita etter?

Kontaktinformasjon

Steven Gøran Norum

Styrar Beverborga barnehage
Telefon :37 18 52 68
Mobil :926 27 471
E-post :steven.goran.norum@amli.kommune.no

Odd Arne Eliassen

Rektor Åmli skule
Telefon :37 08 10 72
Mobil :488 80 206
E-post :odd.arne.eliassen@amli.kommune.no

Ingeborg Heltzer (permisjon) Anderssen

Rådgjevar
Telefon :37 18 52 16
Mobil :415 55 478
E-post :ingeborg.heltzer.anderssen@amli.kommune.no
Ingeborg Heltzer (permisjon) Anderssen
Login for redigering Login for redigering