Søke plass i barnehage eller SFO?

Alle som vil søke om ny eller endre gjeldende avtale om barnehageplass for 2018 - 2019, må søke før 1. mars. Alle som skal søke om SFO plass for 2018 - 2019 må søke innen 1. mars.

Samordnet opptak barnehager 2017-2018


Barnehagene i Åmli har felles hovedopptak. Alle som vil søke om ny barnehageplass eller vil endre gjeldende avtale fra august 2018 må benytte elektronisk søknadsskjema.

  • Opptak nye barn.
  • Endring av oppholdstilbud/overføring til annen barnehage

Rett til barnehageplass:

Barn som fyller ett år innen utgangen av august har rett til å få plass i barnehage fra august måned.

Barn som fyller ett år i september eller oktober, har rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år.

Barn med rett til plass / ev. utvidet rett til plass dvs. barn født i november 2017, må være bosatt i Åmli kommune, og ha søkt innen fristen til hovedopptak.

Barn som ikke har rett til plass kan også søke. Plass tildeles ved ledig kapasitet.

Mer informasjon og søknadsskjema
 

Samordnet opptak SFO 2018/2019


SFO er et tilbud før og etter skoletid til elever i 1. til 4. klasse og til elever med spesielle behov i 1. til 7. klasse.
Plassen er gjeldende ut 4. klasse, eller til plassen blir sagt opp eller endret.

Mer informasjon og søknadsskjema
 

Søknadsfrist for begge opptak er 1. mars 2018

 

Barn i ring - ilustrasjon - Klikk for stort bilete

Sist endra 26.02.2018
Fant du det du leita etter?

Kontaktinformasjon

Evy Margrete Sandhaug

Styrar Beverborga barnehage
Telefon :37 18 52 68
Mobil :917 08 964
E-post :evy.margrete.sandhaug@amli.kommune.no

Bente Rønningen Meyer

Styrar Dølemo barnehage
Telefon :37 08 10 95
E-post :bente.ronningen.meyer@amli.kommune.no

Camilla Rønningen

Styrar Mosberg barnehage
Telefon :37 08 10 92
Mobil :996 33 044
E-post :
Login for redigering Login for redigering