Pressemelding fra Østre Agder Brannvesen:

På grunn av den ekstreme tørken har brannsjefene på Agder besluttet å inndra alle dispensasjoner som er gitt i forbindelse med skogsdrift. Dette med bakgrunn i den meget krevende situasjonen med lav grunnvannstand og store deler av vegetasjon er så tørr at det antennes lett. Den store skogbrannfaren vil holde seg ut juli, slik det ser ut nå.

I Aust-Agder oppheves dispensasjonene umiddelbart. I Vest-Agder oppheves dispensasjonene fra fredag 13.7 kl. 06.00.

Vi minner om innført totalforbud 4. juli mot aktivitet som kan føre til brann i skog og annen utmark på Agder (Aust- og Vest-Agder).

Mvh
Hans Henrik Bakke
Avdelingsleder beredskap / Varabrannsjef

  

Hogstmaskin - Klikk for stort bilete

Sist endra 09.07.2018
Fant du det du leita etter?

Kontaktinformasjon

. Østre Agder Brannvesen (ØABV)

Telefon :37 01 38 88
E-post :postmottak@arendal.kommune.no
Login for redigering Login for redigering