Politisk behandling av strategiplan

Bedre levekår blant barn og unge i Åmli kommune – Strategiplan 2017 – 2020 (PDF, 719 kB) er ferdig. Planen skal behandles i ungdomsrådet 13. oktober og i kommunestyret 27. oktober.

Planen er ikke et fasitsvar på «alle» utfordringene Åmli kommune står ovenfor i forhold til barnefattigdom, da barnefattigdom er et kompleks felt, der vi må trå varsomt fram, prøve ut og samarbeide på tvers av alle enheter.

Formål med planen er:  Få oversikt over utfordringsbilde i Åmli kommune og tiltak. Tiltakene rette seg mot «alle» barn og unge i kommunen og noen tiltak rette seg spesielt til barn og unge som vokser opp i familier med lav inntekt (under EU`s fattigdomsgrense).

Planen bygger på retningslinjer fra Barne-, ungdoms – og familiedirektoratet, Fylkesmannen, forskning, kartlegging av familier i Åmli og Ungdata undersøkelsen 2016.
 

Strategiplan ILL - Klikk for stort bilete

Sist endra 13.10.2016

Kontaktinformasjon

Siri Beate Stensland

Prosjektleiar levekår
Telefon :37 18 52 77
E-post :siri.beate.stensland@amli.kommune.no
Login for redigering Login for redigering