Påminnelse: Søknadsfrist tilskudd

Minner om søknadsfrist for tilskudd til friluftsaktiviteter som er 15. januar. Tilskuddet går til frivillige organisasjoner som arbeider med aktivitetsfremmende tiltak for friluftsliv, slik som organiserte turer, friluftsleirer, praktiske kurs og annen opplæring i friluftsaktiviterer. 

Deler av tilskuddet kan nyttes til innkjøp av enkelt utstyr og materiell når dette er nødvendig for å gjennomføre friluftsaktivitetene, som f.eks. fiskestenger og telt.

Følgende typer av aktiviteter og tiltak blir prioriterte:
- Aktiviteter som er lite ressurskrevende og lett tilgjengelige for ulike brukergrupper.
- Tiltak som blir gjennomført i nærmiljøet – med særlig vekt på byer og tettsteder.
- Tiltak som medvirker til økt deltakelse over tid
- Tiltak rettet mot personer som er lite fysisk aktive
- Tiltak rettet mot barn, unge og barnefamilier
- Tiltak rettet mot personer med nedsett funksjonsevne

Les mer og finn søknadsskjema her:
https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/Soknader/Info.aspx?id=7&soknadsaar=2017&Menyvalg=SOKNADSSENTER

Dans - Klikk for stort bilete

Sist endra 28.11.2016
Fant du det du leita etter?

Kontaktinformasjon

Tonje Ramse Trædal

Rådgjevar/kulturskulerektor
Telefon :37 18 52 64
Mobil :926 29 512
E-post :tonje.ramse.traedal@amli.kommune.no
Login for redigering Login for redigering