Offentlig ettersyn - kommunal planstrategi

Planutvalget har i sak PS 16/7 den 15.02.2016 vedtatt utarbeidelse av ”Kommunal Planstrategi 2016-2019 for Åmli kommune (PDF, 655 kB)” ihht. Plan– og bygningslovens § 10-1. Denne skal vedtas i Planutvalget 06.02.17 og i Kommunestyret 16.02.17.

Formålet med kommunens Planstrategi er å klargjøre hvilke planer kommunen bør utarbeide, rullere, videreføre eller oppheve for å oppnå ønsket utvikling de kommende år. Planstrategien skal fokusere på at planleggingen skal være behovsstyrt og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig. 

Den første kommunale planstrategien for Åmli kommune ble vedtatt i 2013. 

Kommunal planstrategi - Klikk for stort bilete

Sist endra 05.01.2017
Fant du det du leita etter?

Kontaktinformasjon

Kjetil Nese

Avdelingsingeniør byggesak
Telefon :37 18 52 55
Mobil :932 19 881
E-post :kjetil.nese@amli.kommune.no
Login for redigering Login for redigering