Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Målgruppen: tilskuddsordningen er for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur-, fritids-, og ferieaktivteter. Søknadsfrist: 8.desember 2017.

Rapporteringsfrist: 1.april 2019.

Hvem kan søke: Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner.

Mål, innretning og prioriteringer:
Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

I tillegg er det et mål at tiltakene bidrar til et mer inkluderende fritidsmiljø.

Det kan søkes om tilskudd til tiltak som

  1. Bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
  2. Bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
  3. Bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta på alternative mestringsarenaer

Kommunen har sendt inn bekreftelsesskjema for tilskuddsåret 2018. Kontaktperson for tilskuddsordningen i kommunen er:

Siri Beate Stensland
siri.beate.stensland@amli.kommune.no
37 18 52 77

Mer informasjon om nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom
 

Barn med hjerte - Klikk for stort bilete

Sist endra 10.11.2017
Fant du det du leita etter?

Kontaktinformasjon

Solfrid Borgen

BTI-koordinator
Telefon :37 18 52 77
Mobil :906 58 668
E-post :solfrid.borgen@amli.kommune.no
Login for redigering Login for redigering