Momskompensasjon til frivillige lag og org.

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,2 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2015. Frist for å søke til Lotteri- og stiftelsestilsynet er 1. september 2015. 

Erfaringer frå tidlegere år viser at det finst mange lag og organisasjonar som ikkje søker om momskompensasjon. Dette er ofte lokale eller regionale ledd under sentrale frivillige organisasjonar som for eksempel Norges Idrettsforbund (NIF), 4H Norge, Norges Musikkorpsforbund, Norges Røde Kors og Norges Jeger- og Fiskerforbund. Slike såkalla underledd skal sende inn søknad gjennom sentralleddet sitt. Søknader fra underledd som kjem direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet blir avvist.

Det er også ein del enkeltståande lokale lag og organisasjonar som ikkje søker. For enkeltståande søkarar er det minstegrenser. Etter den forenkla søknadsmodellen er minstegrensen 200 000 kroner i totale driftskostnader, mens minstegrensen etter dokumentert søknadsmodell er 14 000 kroner i søknadsberettiga meirverdikostnader. Underledd slepp å ta omsyn til minstegrensene fordi de vil inngå søknaden fra sentralleddet.

Frist for å søke til Lotteri- og stiftelsestilsynet er 1. september 2015.

Sentralledd set eigne fristar for innrapportering fra underledda sine. Sjå den aktuelle organisasjonens nettsider, eller ta kontakt med sentralleddet for nare informasjon.

Les mer om regelverket for momskompensasjon til frivillige organisasjoner på: https://lottstift.no/momskompensasjon/om-generell-ordning/om-soknadsmodellane/.
Her kan du også søke elektronisk.

Ta kontakt med kulturleiar Tonje Ramse Trædal på tlf: 37185264 dersom du har spørsmål.

Sandvolley - Klikk for stort bilete

Sist endra 26.08.2015
Fant du det du leita etter?
Login for redigering Login for redigering