Markedsføring og profilering av Åmli

Det er mulig å søke sponsormidler til markedsføring og profilering av Åmli og Åmli kommune. Tildelingskriteriene ble vedtatt i kommunestyret 15.02.2018: 

Vedtak i Kommunestyret den 15.02.2018:

Denne saken med de noe utfyllende merknadene/vurderingene danner grunnlaget for videre behandling av markedsføring og profilering gjennom sponsortiltak for midler avsatt på budsjettposten under tjeneste 3250 og under prosjekt 329 Profilering og sponsing. Oppsummert legges følgende prinsipp til grunn for disponeringen av denne posten:

  • Målgruppe for markedsverdien av sponsortiltak er primært ungdom
  • Sponsoravtaler kan inngås med idrettsutøvere, lag, kulturutøvere og arrangementer. Listen er ikke uttømmende.
  • I søknader til kommunen om sponsorsamarbeid må søker selv komme med forslag til tiltak som søker mener kan være med å støtte opp om positiv omdømmebygging for Åmli og Åmli kommune.
  • Kvalitetskriterier for avtalepart
    Markedsførings-/sponsoravtaler bør primært inngås til tiltak som gir nasjonal oppmerksomhet, men også regional oppmerksomhet kan unntaksvis gis mindre avtaler.
  • Det settes ikke søknadsfrist for denne type avtaler. Søknadene behandles fortløpende.

Ansvarlig leder for budsjettposten gis delegert myndighet til å fatte delegerte vedtak etter vanlige rutiner for slike.

Søknader kan sendes til postmottak@amli.kommune.no

 

Banner lyktestolpe Åmli sentrum - Klikk for stort bilete

Sist endra 21.02.2018
Fant du det du leita etter?

Kontaktinformasjon

Kristin Mood

Leiar samfunn
Telefon :37 18 52 53
Mobil :947 91 212
E-post :kristin.mood@amli.kommune.no
Kristin Mood

Tarjei Retterholt

Næringsrådgjevar
Telefon :37 18 52 61
E-post :tarjei.retterholt@amli.kommune.no
Tarjei Retterholt
Login for redigering Login for redigering