Ledig fast 100 % stilling som sjukepleiar

Ved Helse og velferd er der ledig fast stilling som sjukepleier med arbeid på institusjon.

Med arbeid kvar 3 helg. Som sjukepleier vil du oppleve å ha sjukepleieansvar både ut og inne spesialt i helgene, derfor er viktig at du har sertifikat.  

Stillinga er ledig frå dags dato.

Arbeidsoppgåvene er i hovudsak

 • Sjukepleiefagleg oppfølging og behandling
 • Styrke bruk av eigene ressusar hos brukarane som ikkje er i stand til det sjølv
 • Samarbeid med fastlege og spesialisthelseteneste
 • Dokumentasjon. Vi bruker journalsystemet Profil

Kompetanse:

 • Krav om sjukepleiefaglig utdanning med godkjent autorisasjon
 • Det er ønskeleg videre utdanning innan Geriatri eller demens omsorgen
 • Det er ønskeleg med erfaring frå demensomsorg og/eller rehabilitering
 • Du må kunne beherske norsk skriftlig og munnleg.
 • Gode datakunnskaper
 • Du må ha sertifikat Klasse B

Vi søker ein medarbeidar som er

 • Fleksibel og taklar ein arbeidsdag med ulike oppgåver og høgt arbeidstempo.
 • Du må vere ansvarsbevisst og lojal.
 • Du må vere trygg på deg sjølv som sjukepleiar. Du må kunne ha ansvarsvakt som sjukepleier.
 • Ha evne til samarbeid og samspill.
 • Vi søker ein medarbeidar som har evne og vilje til nytenking.
 • Personleg eigenheit vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • faglege utfordringar og varierte arbeidsoppgåver.
 • Vi kan tilby eit godt fagmiljø med positive medarbeidarar.
 • Åmli kommune tilbyr 8 lønnsårs ansiennitet ved tilsetting. Det betyr at startlønna er i dag kr. 426.600,- som begynnerlønn.

For tilsettinga gjeld vanlege kommunale vilkår fastsett i lov, forskrift, reglement eller avtale. Dei som blir tilsett må levere politiattest.

Har du spørsmål til stillinga ta kontakt med leiar Helse og velferd Laila Nylund

Du må nytte elektronisk søknadsskjema for å søke på stilling i Åmli kommune. Dette finn du under ”Stilling ledig” på vår heimeside: www.amli.kommune.no.

Søker du på fleire stillingar samstundes, må du merke av alle stillingane du søker på i skjemaet. Søknadene må då prioriterast i høve til kvarandre i feltet for tilleggsopplysningar.

Søknadsfrist: 13.08.18

Velkomen som søkar til stilling i Åmli kommune!

Ill Helsepersonell 2.jpg - Klikk for stort bilete

Sist endra 06.07.2018
Fant du det du leita etter?
Login for redigering Login for redigering