Kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem

Åmli kommune sender med dette på høring kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem (PDF, 341 kB). Forskriften er utarbeidet i tråd med endringene i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven som trådte i kraft 1.jaunar 2017.07.20 

Åmli kommune er etter lovendring forpliktet til å fastsette i forskrift kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem.

Formålet med Åmli kommunes forskrift er å få oversikt over behovet for langtidsopphold og bidra til forutsigbarhet og åpenhet rundt kriteriene og tildelingsprosessen for langtidsopphold i sykehjem.

Forslaget til forskriften er utarbeidet av leder for Helse og velferd i Åmli kommune. Et endelig forslag vil bli vedtatt av kommunestyret etter behandling av Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonshemming, etter at forskriften har vært ute på høring.

Forskriften vil tre i kraft 1. juli 2017.

FORSKRIFT (PDF, 341 kB)

HØRINGSNOTAT (PDF, 155 kB)
 

Høringsfrist for innspill til forskriften er satt til 20. august 2017.

Skriftlig svar sendes postmottak@amli.kommune.no eller Åmli kommune, Gata 5, 4865 Åmli.

 

Ill Sykepleier.jpg - Klikk for stort bilete

Sist endra 24.07.2017
Fant du det du leita etter?

Kontaktinformasjon

Laila Nylund

Leiar helse- og velferd
Telefon :37 18 52 82
Mobil :992 11 769
E-post :laila.nylund@amli.kommune.no
Login for redigering Login for redigering