Husbankmidler - tilskudd til etablering og utbedring

Logo NAV - Klikk for stort bilete Åmli Kommune skal tildele følgende Husbankmidler: Utbedringstilskudd og Etableringstilskudd.
Søknadsfrist for slike midler er 15. januar 2016.

Utbedringstilskudd

Du kan søke om tilskudd til tilpasning av bolig dersom noen i husstanden har nedsatt funksjonsevne.
Å tilpasse en bolig innebærer å gjøre den bedre egnet til å ivareta spesielle behov for personer med nedsatt funksjonsevne.

Etableringstilskudd

Tilskudd til etablering gis til enkeltpersoner/husstander med varig lav inntekt og som ikke er i stand til å betjene fullt lån til egnet bolig
Målgrupper: unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige forsørgere, flykninger, rusmiddelavhengige og bostedsløse

Søknadsskjema og nærmere opplysninger kan man få ved å ta kontakt med NAV Åmli Tlf: 55 55 33 33

Vi oppfordrer de som trenger disse midlene om å søke innen 15.1.2016.

Sist endra 24.11.2015
Fant du det du leita etter?
Login for redigering Login for redigering